Wisselwerking (medicijnen)

reactie tussen combinaties van medicijnen
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Met wisselwerking wordt in het geval van medicatie bedoeld dat stoffen uit verschillende soorten medicijnen op elkaar reageren. Dat heet ook wel een geneesmiddel-interactie of een farmacologische interactie. Het gevolg kan zijn dat de werking van één of meerdere medicijnsoorten daardoor verstoord raakt, maar ook dat de middelen elkaars werking positief beïnvloeden. In het negatieve geval zijn zowel het ontnemen van de functie van een geneesmiddel, het verminderen van de functie, als gevaarlijke combinaties mogelijk. Daarom mogen sommige soorten medicijnen niet samen gebruikt worden. Wisselwerking kan ook voorkomen bij medicijngebruik in combinatie met alcohol, melk, grapefruitsap en drugs.

Cápsulas.jpg

Een goede apotheek houdt doorgaans in de gaten of een patiënt/medicijngebruiker risico loopt op wisselwerking van verschillende medicijnen. Het blijft niettemin belangrijk dat een gebruiker zelf ook alert blijft. Zowel bij gebruik (middels de bijsluiter) als al tijdens het consult met de arts.

Wisselwerking komt bij het grootste gedeelte van medicijncombinaties niet voor.

Bekende vormenBewerken

Er zijn talloze vormen van ernstige en minder ernstige combinaties van medicijnen die een vorm van wisselwerking in de hand werken. Enkele van de bekendere combinaties zijn: