Hoofdmenu openen

Antibioticum

geneesmiddel
(Doorverwezen vanaf Antibiotica)
Alexander Fleming ontdekte in 1928 het antibioticum penicilline, hij ontving daarvoor in 1945 de Nobelprijs.

Een antibioticum is een geneesmiddel voor het bestrijden van bacteriële infecties.

Oorspronkelijk betekende het woord antibioticum een medicijn van organische oorsprong dat ziekteverwekkers (met name bacteriën in het lichaam) bestrijdt. Stoffen die met dit doel door de mens langs synthetische weg zijn bereid, werden chemotherapeutica genoemd. Tegenwoordig wordt dit onderscheid niet meer gehandhaafd en spreekt men bij alle stoffen die aan mensen kunnen worden toegediend om bacteriële infecties te bestrijden, over antibiotica. De term chemotherapeutica wordt tegenwoordig meer specifiek gebruikt voor anti-kankermiddelen.

Middelen die ziekteverwekkers doden die zich niet in het lichaam maar op de huid of op bijvoorbeeld werkbladen bevinden, worden desinfectantia of antiseptica genoemd.

Er zijn twee belangrijke groepen antibiotica: de bactericide of bacteriedodende, en de bacteriostatische of bacterieremmende, die de groei voorkomen. Voor een bactericide werking (bijvoorbeeld bij penicillinen) is groei soms noodzakelijk. Dergelijke middelen kunnen, althans theoretisch gezien, beter niet met een antibioticum uit de bacteriostatische groep (zoals doxycycline) worden gecombineerd.

GeschiedenisBewerken

Er zijn aanwijzingen dat reeds in de Egyptische tijd een gorgeldrank op basis van appelschimmel werd toegepast.

In de middeleeuwen werd ontdekt dat kwik soms werkzaam was tegen syfilis, maar vanwege de bijwerkingen was dit een twijfelachtig waagstuk - aan het Oostenrijkse hof in de 18e eeuw werd het daarom zelfs verboden. Sinds de 16e eeuw werd ook extract van pokhout toegepast met minder bijwerkingen. Aan het einde van de 19e eeuw kwamen er enkele medicamenten beschikbaar die een voor die tijd relatief gunstige verhouding tussen werkzaamheid en bijwerkingen hadden, zoals een serum tegen difterie, en Atoxyl tegen syfilis. In 1909 ontwikkelden de Duitse arts Paul Ehrlich en zijn medewerker Sahachiro Hata het veel minder giftige Arsfenamine. De Duitse patholoog en bacterioloog Gerhard Domagk ontdekte in 1932 dat sulfonamide een bactericide was. Dit werd in 1935 op de markt gebracht.

Het eerste echte antibioticum penicilline werd in 1928 door Britse arts-bacterioloog Alexander Fleming ontdekt.[1] Het werd afgescheiden door een bepaalde penseelschimmel, Penicillium chrysogenum. Het geneesmiddel werd toen door de farmaceutische industrie niet in productie genomen, onder andere omdat Fleming uit idealisme weigerde zijn ontdekking te patenteren. Het werd daarom zakelijk niet verantwoord geacht er in te investeren. In 1941 verschenen de eerste publicaties over de toepassing van penicilline bij mensen, en kwam, geholpen door druk vanuit de oorlogssituatie, de commerciële productie van penicilline op gang. Er werd over gesproken als 'een wondermiddel', dat een grote effectiviteit paarde aan geringe bijwerkingen.

In 1943 volgde de ontdekking van streptomycine dat ook werkzaam was tegen onder meer tuberculose, en daarna allerlei ervan afgeleide middelen. De ontdekking en de toepassing van antibiotica zoals penicilline betekende een doorbraak in de bestrijding van ziekteverwekkende bacteriën.

Antibioticum-klassenBewerken

β-lactamantibiotica
β-lactamantibiotica bevatten een bètalactamgroep (een ring bestaande uit drie koolstofatomen en een stikstofatoom) en werken in op de celwand van de bacteriën. Soorten: penicilline, cefalosporine, monobactam en carbapenem. Penicilline kan geassocieerd worden met clavulaanzuur. Deze stof bevat ook een β-lactamgroep, maar wordt in tegenstelling tot de antibiotica niet afgebroken door β-lactamase, een enzym dat sommige resistente bacteriën produceren, maar vormt er een stabiel complex mee, zodat het enzym geen penicilline meer kan afbreken. Een aantal gebruikers wordt allergisch voor β-lactam antibiotica.
Aminoglycosiden
Aminoglycosiden behoren tot de snel bactericide antibiotica. Ze remmen de eiwitsynthese van bacteriën door zich te binden aan het 30S-ribosoom, en zo de vorming van het initiatiecomplex te inhiberen. Door de binding aan het ribosoom wordt het RNA verkeerd afgelezen, waardoor de eiwitsynthese wordt gestopt. Van de aminoglycosiden worden thans voornamelijk gentamicine, tobramycine en de semisynthetische derivaten netilmicine en amikacine gebruikt.
Tetracyclines
Tetracyclines zijn een groep bacteriostatica gebaseerd op tetracycline. De belangrijkste tetracyclines zijn tetracycline, chloortetracycline, oxytetracycline, doxycycline en methacycline. Deze middelen hebben de eerste keus bij de behandeling van chlamydia en rickettsia.
Macroliden
Macroliden inhiberen de translocatie-reactie ter hoogte van het 50S-ribosoom. Ze werken bacteriostatisch aan de in vivo bereikbare concentraties. Ze zijn bactericide tegenover de meest gevoelige bacteriën aan hogere concentraties. De belangrijkste macroliden zijn erytromycine, clarithromycine en azithromycine.
Chlooramfenicol/Thiamfenicol
Chlooramfenicol en Thiamfenicol remmen de eiwitsynthese bij de ribosomen.
(Fluor)chinolonen
De fluorchinolonen remmen het bacterieel DNA-gyrase (topoisomerase II en topoisomerase IV). Hierdoor wordt de DNA- of RNA-synthese rechtstreeks geremd, wat hun bactericide werking verklaart.
Vancomycine
Vancomycine destabiliseert de celwand van de bacteriën.
Rifamycine/Rifampicine
Rifamycine/Rifampicine inhibeert het DNA-afhankelijke RNA-polymerase van de bacteriën.
Nitro-imidazoolderivaten
Nitro-imidazoolderivaten produceren superoxideradicalen die DNA van bacteriën vernietigen. Metronidazol bijvoorbeeld is zeer actief tegen anaerobe bacteriën.
Sulfonamiden/Trimethoprim
Foliumzuurantagonisten leggen de foliumzuurproductie van de bacteriën lam, wat leidt tot celdood. Sulfonamiden worden niet veel meer alleen gegeven, tegenwoordig is het vooral een combinatie van sulfamiden en trimethoprim, bijvoorbeeld sulfamethoxazol + trimethoprim (co-trimoxazol). sulfamethoxazol is een analogon voor para-aminobenzoëzuur, waarvan het in de plaats met pteridine reageert en een nutteloos molecuul vormt voor de foliumzuursynthese. Trimethoprim inhibeert dan weer de omzetting van 2-dihydrofoliumzuur naar 4-tetrahydrofoliumzuur. Naast sulfamethoxazol worden de sulfonamiden sulfadiazine, sulfametrol en sulfametizol in Nederland nog wel (zelden, en afnemend) gebruikt. Bij deze middelen zijn zowel het snel optreden van resistentie als een vrij grote kans op allergische reacties een probleem.
Oxazolidinonen
Linezolid
Niet geclassificeerde middelen
Een aantal antibiotica behoren niet tot de bekende groepen. Teixobactine is een antibioticum dat nog in onderzoeksfase verkeert. Dit antibioticum is afkomstig van een niet kweekbaar micro-organisme en heeft uitsluitend effect op grampositieve bacteriën.

AntibioticumgebruikBewerken

Het gebruik van antibiotica kan leiden tot resistenties, dat wil zeggen dat de bacteriën minder gevoelig worden voor het middel. Resistenties treden vooral op wanneer veel bacteriën met het middel in aanraking komen en met name wanneer het middel niet hoog genoeg gedoseerd is c.q. wanneer het antibioticum onvoldoende op de plek van de infectie aankomt.

Enkele micro-organismen zijn in staat om resistent te worden ondanks blootstelling aan effectieve concentraties van een geschikt antibioticum (bijvoorbeeld Mycobacterium tuberculosis), namelijk bij een te korte behandelingsduur. De meeste infecties zijn met een kortdurende behandeling goed te bestrijden; naar de kortst mogelijke behandeling is nog onvoldoende onderzoek gedaan.[2]

De moderne geneeskunde is in de loop der jaren steeds terughoudender geworden met het voorschrijven van antibiotica zonder dwingende noodzaak, om daarmee de kans op ontstaan van resistenties te verkleinen. Bij ongecompliceerde verkoudheid hebben antibiotica geen zin, omdat de oorzaak meestal een virus is.

Vanuit de alternatieve geneeskunde wordt de hypothese geopperd, dat door de antibiotica het immuunsysteem van met name kinderen geen kans heeft zich te ontwikkelen. Het zou daarom beter zijn, het kind met andere middelen te behandelen. Bij ernstige infecties zoals tuberculose geldt het niet geven van antibiotica in de klassieke geneeskunde als kunstfout.

Antibioticumgebruik in de tandheelkundeBewerken

Voor het gebruik van antibiotica in de tandheelkunde bestaan weinig indicaties, omdat antibiotica de tanden of wortelresten niet goed bereiken:

Bij kinderen die behandeld worden met tetracyclines, kan het antibioticum zich hechten aan de tanden in ontwikkeling. Afhankelijk van het type antibioticum en de duur van de kuur kan dit zich in het blijvende gebit uiten door groene tot donkerblauwe verkleuringen van de tanden.

Antibioticumgebruik in de veehouderijBewerken

 
Antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij in kilogram verkochte actieve stof, uitgesplitst naar farmacotherapeutische groep

De voornaamste antibiotica in de veterinaire farmacotherapie zijn de tetracyclines, sulfonamiden, aminoglycosiden, β-lactamantibiotica en de macroliden. De marktaandelen van deze stoffen verschillen per land[3], maar over het algemeen worden de tetracyclines en de sulfonamiden het meest intensief gebruikt. In Europa was in 1997 het totale gebruik 5093 ton, waarvan 1494 ton therapeutisch werd gebruikt en de rest als groeibevorderende middelen.[4] In 2011 was Nederland het land dat het meest preventieve antibiotica toediende aan het vee in Europa.[5] Gebruik van preventieve antibiotica kan tot resistentie leiden. Voorbeelden van resistente bacteriën zijn: MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) en ESBL (Extended Spectrum Bèta-Lactamase).

Externe linksBewerken