Wikipedia:Voorbeeldartikel

Overzicht beheerpagina's

Dit voorbeeldartikel laat zien hoe je een eenvoudig artikel kunt maken volgens de conventies van de Wikipedia. In de eerste zinnen van een artikel schrijf je een bondige uitleg van het trefwoord. Om te zien hoe de teksteffecten en andere visuele elementen worden gemaakt, kun je op 'bewerk' klikken. Het trefwoord of de artikeltitel moet in een van de eerste regels vet staan; dit doe je door '''voorbeeldartikel''' te schrijven.

InhoudBewerken

Probeer je bij het schrijven van een artikel in te leven in de gemiddelde lezer van Wikipedia, die waarschijnlijk niet beschikt over jouw vakkennis. Gebruik zo weinig mogelijk jargon of leg uit wat je bedoelt als je niet om jargon heen kan. Je kunt dit in de tekst zelf uitleggen, er een apart artikel over schrijven of beide.

Schrijf bijvoorbeeld een aparte inleiding voor leken, en ga verderop in het artikel op de details in. Op die manier blijft het in ieder geval mogelijk om in één oogopslag te zien waar het artikel over gaat.

IndelingBewerken

Lange lappen tekst zijn onprettig om te lezen. Deel daarom het artikel paragraafsgewijs in. Zo komt alle informatie die bij elkaar hoort ook daadwerkelijk bij elkaar. Het helpt je bovendien bij het schrijven overzicht te houden, maar maak het niet te gek. Een paragraaf moet wel uit ten minste drie lange of vijf kortere zinnen bestaan. Wanneer je drie of meer paragrafen maakt, verschijnt er automatisch een inhoudsopgave tussen de inleiding en de broodtekst. Je kunt een lange paragraaf onderverdelen in subparagrafen. Dat doe je door drie =-tekens te gebruiken.

ParagrafenBewerken

Een paragraaf wordt ook in de inhoudsopgave getoond: deze inhoudsopgave wordt door de software gemaakt.

OpsommingenBewerken

Een opsomming kun je netjes vormgeven door steeds op elk lijstitem met een sterretje (*) te beginnen. Dat ziet er zo uit:

 • overzichtelijk
 • netjes
 • trekt de aandacht
 • Wanneer een element in de lijst zelf ook uit elementen bestaat
  • laat je de lijst inspringen
  • dat doe je met twee sterretjes;
  • als je daarna weer verdergaat met één sterretje
 • houdt het inspringen op
  Meer informatie staat op pagina Koppen van verschillende afmetingen

Verwijzen naar andere artikelenBewerken

In Wikipedia wordt heel veel gelinkt naar andere artikelen. Dat gaat heel eenvoudig met de code [[Artikeltitel]]. De naam van het artikel wordt nu blauw en je kunt erop klikken. Als de link rood wordt, bestaat het artikel (nog) niet. Vaak komt dat doordat je de naam niet goed hebt gespeld. Bovendien worden bijvoorbeeld meervouden niet herkend. Wanneer je een meervoud wilt gebruiken, of helemaal een ander woord, doe je dat als volgt: [[Artikeltitel|artikeltitels]]. Deze link verwijst naar 'Artikeltitel' maar in de tekst wordt 'artikeltitels' getoond.

Het kan zijn dat een "blauwe" link nog steeds niet naar het juiste artikel verwijst. Er kunnen meerdere betekenissen voor een woord zijn en daarom ook meerdere artikelen. Bijvoorbeeld de link "bit" in een artikel over paarden moet verwijzen naar een ander artikel dan in één over computers.

AfbeeldingenBewerken

Een afbeelding maakt een artikel levendiger. Maar het is niet de bedoeling dat een artikel alleen maar versierd wordt; afbeeldingen moeten ook informatief zijn. Je kunt een afbeelding opnemen met een eenvoudige code. De eenvoudigste manier is met [[Bestand:bestandsnaam.ext]].

Meestal wordt voor de afbeelding het miniatuurvoorbeeld gebruikt. Een miniatuur verschijnt standaard rechts uitgelijnd, maar dit kun je aanpassen door |left| aan de code toe te voegen. Daarnaast kun je de grootte van de miniatuur bepalen en een bijschrift plaatsen. Een miniatuur maak je met:[[Bestand:bestandsnaam.ext|miniatuur|Hier komt de kant (links of rechts) waar de miniatuur moet verschijnen|Hier komt de grootte: 000px|Hier komt het bijschrift]]. Geef de grootte (in pixels) alleen aan als het echt nodig is; elke gebruiker kan in zijn "instellingen" zelf uitmaken hoe groot een miniatuur wordt weergegeven; als je een grootte bij de afbeelding zet, wordt die instelling genegeerd. Wanneer de gebruiker op een miniatuur klikt, wordt hij naar de pagina met het origineel geleid. Vaak bevat die pagina aanvullende informatie over de opname en over de auteursrechten.

  Meer informatie staat op pagina Afbeeldingen

AuteursrechtBewerken

En dat brengt ons direct op de auteursrechten in het algemeen. Als je een artikel schrijft, moet je het écht zelf doen. Het kopiëren van teksten is niet toegestaan. Ook niet als je die tekst zelf hebt geschreven, bijvoorbeeld voor een website, boek of tijdschrift. Op die media rusten namelijk auteursrechten en die moeten (en willen) we nu eenmaal respecteren. Alleen na uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming mag andermans werk worden gebruikt. Het volstaat niet een aantal woorden te veranderen, dat blijft plagiaat. Het niet voldoen aan auteursrechtelijke geboden wordt binnen wikipedia als een zeer ernstige zonde gezien.

Ook een vertaling uit een andere Wikipedia kan een schending van auteursrecht opleveren, als de vertalingsbron niet wordt vermeld. Gebruik het sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia of het samenvattingsveld om het bronartikel vast te leggen.

Je eigen artikel?Bewerken

Wanneer je een artikel begint, wordt het niet 'van jou'. Anderen mogen het veranderen en Wikipedia moedigt dat ook aan. Wanneer er iets aan 'jouw' artikel verandert, moet je dat altijd positief zien en niet opvatten als miskenning van jouw werk of schending van jouw eigendom.

Daarnaast is het zo dat alle artikelen in Wikipedia vallen onder CC BY-SA en GFDL, een licentie waarbij onder andere geëist wordt dat bij verdere verspreiding of bewerkingen van artikelen de oorspronkelijke auteurs ook genoemd worden in de vorm van een hyperlink of URL. Het feit dat je iets hebt bijgedragen blijft dus wel bewaard.

EncyclopedischBewerken

Artikelen moeten encyclopedisch zijn. Dat wil onder andere zeggen: neutraal en objectief geschreven. We geven geen waardeoordelen. Daarom is reclame ook niet toegelaten en worden artikelen die mensen over zichzelf of over hun eigen bedrijf of club schrijven met gepast wantrouwen bekeken. Wanneer je wat langer op Wikipedia vertoeft, zul je vaak de afkortingen NE en POV of NPOV tegenkomen. Die staan voor Niet-Encyclopedisch en (Neutral) Point of View.

Niet encyclopedisch (NE)Bewerken

Artikelen over lokale amateurverenigingen of dichters waarvan nooit een bundel is uitgegeven worden meestal als niet encyclopedisch beschouwd. Dat wil zeggen dat de inhoud niet belangrijk genoeg wordt geacht om te worden opgenomen in een encyclopedie. Dat geldt ook voor politici die nooit een zetel hebben gewonnen en waar verder ook niemand van heeft gehoord, bandjes, zangers, acteurs, kunstenaars en anderen die niet verifieerbaar van belang binnen hun vakgebied zijn.

Neutraal standpunt (NPOV)Bewerken

Een encyclopedie vertegenwoordigt een neutraal standpunt. Je zult hier dan ook niet lezen dat bananen geweldig lekker zijn, hooguit bananen worden door zeker 40% van de Nederlandse bevolking smakelijk gevonden (Bron: IPONOS).

Bronnen en referentiesBewerken

Je haalt je informatie ergens vandaan. Het is netjes om die bronnen ook in het artikel te vermelden. Dit doe je onderaan het artikel. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Een veelgebruikte manier is om het als volgt te doen:

{{Appendix}}

Wanneer je aan een bepaalde passage in de tekst een bronvermelding wilt koppelen (voetnoot), doe je dat door de bronvermelding tussen <ref> en </ref> direct achter de relevante passage te zetten. Je kunt dan door middel van {{References}} (tussen de broodtekst en de categorieën) deze onderaan de pagina oproepen. Je kunt deze ook combineren met de bovengenoemde algemene bronvermelding. Dat doe je op deze manier:

{{Appendix|2=
'''Bronnen'''
*algemene bronvermelding
*nog een algemene bronvermelding
----
'''Noten'''
----
{{References}}
}}

Een alternatieve veelgebruikte manier om bronnen en voetnoten aan te geven staat op de pagina Gebruiker:Ninane/Noten.

  Meer informatie staat op de pagina Bronvermelding

CategorieënBewerken

Alle artikelen op wikipedia worden in een categorie ingedeeld. Dit artikel staat bijvoorbeeld in de categorie Wikipedia. Wanneer je echt niet weet in welk categorie een artikel moet staan, zet dan {{nocat}} onderaan het artikel. Een categorie-specialist zal er dan naar gaan kijken.

SorteervolgordeBewerken

Per categorie worden de artikelen in een bepaalde sorteervolgorde getoond. Uitgangspunt is de artikeltitel. Bij persoonsnamen is een andere sorteervolgorde gebruikelijk: eerst de familienaam en daarna pas de voornaam. Voor de omgang met tussenvoegsels wordt het gebruik in de nationaliteit of taal van de betreffende persoon gevolgd (zie Tussenvoegsel#Sortering).

Sorteren kan als volgt:

{{DEFAULTSORT:Achternaam, Voornaam}}

Bijvoorbeeld:

{{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}}

Deze regel wordt direct boven de categorie(ën) geplaatst.

Zie ookBewerken