Wikipedia:Statuut

Verouderd Dit is een pagina die zodanig verouderd is dat de inhoud geen actuele betekenis heeft of niet meer recentelijk gebruikt is.

Statuut van de Nederlandstalige Wikipedia Bewerken

Dit – niet juridische – document legt de basisafspraken van Wikipedia-NL vast.

 1. Definities
  1. Encyclopediebijdragen: Bijdragen in het encyclopediedeel van Wikipedia, niet zijnde overlegpagina's en gebruikerpagina's.
  2. Wikipediagemeenschap: Alle geregistreerde gebruikers, voor zover niet langdurig geblokkeerd, vormen samen de wikipediagemeenschap.
 2. Licentiebeleid
  1. Alle tekstuele encyclopediebijdragen vallen onder de GNU-licentie voor vrije documentatie. Op al deze bijdragen blijven derhalve auteursrechten van toepassing.
  2. Alle afbeeldingen en andere niet-tekst media moeten onder een van de toegelaten licenties vallen.
 3. Encyclopedie
  1. Elke tekstuele encyclopediebijdrage dient geschreven te zijn vanuit een neutraal standpunt.
  2. Alle encyclopediebijdragen moeten door iedere gebruiker gewijzigd kunnen worden, met de beperking zoals hieronder gegeven. Omdat elke encyclopediebijdrage door iedereen te wijzigen is kan er geen garantie gegeven worden voor juistheid van artikelen.
  3. In gevallen waarin artikelen aan vandalisme onderhevig zijn of dreigen te zijn, kunnen pagina's tijdelijk beschermd worden.
  4. Pagina's in MediaWiki-naamruimte zijn permanent beschermd, enkel moderatoren, bureaucraten etc kunnen deze wijzigen.
 4. Werkwijze
  1. Zoveel mogelijk wordt gestreefd naar consensus door middel van overleg en eventueel een opiniepeiling
  2. In die gevallen waarin geen consensus kan worden bereikt, kan met een stemming alsnog een beslissing genomen worden.
  3. Alle geldige stemmingen verlopen volgens de geldende Stemprocedure.
 5. Bijzondere functionarissen
  1. De wikipediagemeenschap kan aan gebruikers extra softwarematige faciliteiten toekennen waarmee een aantal beheerstechnische zaken uitgevoerd kan worden; deze gebruikers zijn daarmee moderator respectievelijk bureaucraat en steward.
  2. De beheerstechnische faciliteiten geven geen extra of andere verantwoordelijkheden, en mogen alleen met inachtneming van de daarvoor geldende regels gebruikt worden.