Wikipedia:Humor en onzin/Zwartepietendiscussie

Twee zwarte pieten tijdens een debatavond over ontwikkelingen binnen het cao-wezen. Op de achtergrond de gespreksleider

Een zwartepietendiscussie is een uitwisseling van stellingen en argumenten tussen Zwarte Pieten onderling.

Het fenomeen kwam in zwang in de jaren zeventig van de twintigste eeuw en was een van de meest manifeste gevolgen van de grote zwartepietenemancipatie, in de literatuur doorgaans aangeduid als de Zwarte Golf.[1] Deze wortelde op zijn beurt in de Parijse studentenrevolte van 1968. Van oudsher waren Zwarte Pieten volgzame figuren. Zij traden op als assistenten van Sinterklaas en werden vaak als zijn ‘knechten’ aangeduid. Dat werd zowel intern als onder het (Nederlandse) publiek als een vanzelfsprekendheid beschouwd, totdat in 1972 Piet Deugniet zich in het openbaar aan zijn rol begon te onttrekken en geheel zelfstandig het woord nam tijdens een intocht, iets wat destijds werd beschouwd als een heldendaad.

In de jaren die volgden vond de idee dat Zwarte Pieten niet (alleen) het hulpje van Sinterklaas hoefden te zijn geleidelijk aan meer ingang. Pieten bleken een eigen mening te hebben en begonnen die steeds vaker te uiten. Aanvankelijk leidde dit tot bezorgdheid bij Sinterklaas en enkele burgemeesters, maar medio jaren tachtig was de zogeheten Gepeperde Piet een gevestigd fenomeen. Debatten in steeds grotere zalen, polemieken in dagbladen en zelfs een opinieblad speciaal voor zwarte pieten (Lekker stout) maakten het plaatje compleet.

Aan het begin van de 21e eeuw begon de zwartepietendiscussiecultuur enigszins af te kalven, maar verdwenen is zij nooit. Tegenwoordig worden vooral social media en internetfora ingezet om de discussiecultuur in gang te houden. Anno 2016 zijn populaire discussieonderwerpen onder meer de plaats van tandheelkunde in het basispakket, de effectiviteit van wijkagenten en de islamisering van Saoedi-Arabië. Volgens kenners blijft de debatcultuur onder zwarte pieten een gesloten cultuur; buitenstaanders worden consequent buiten de discussie gehouden. Behalve de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft niemand daar last van.

De zwartepietendiscussie moet niet worden verward met de Zwarte Pietdiscussie of zwapidis, een aan koorts verwante besmettelijke ziekte die de laatste jaren veel volwassen Nederlanders velt in met name de maanden november en december.

Externe linkBewerken

Momenteel niet bereikbaar