Opinieblad

Een opinieblad is een regelmatig verschijnende publicatie waarin een eigen (politieke) opinie tot uitdrukking wordt gebracht dan wel geprobeerd wordt de meningsvorming van de lezers te stimuleren.

WeekbladenBewerken

Opiniërende tijdschriften die wekelijks in Nederland uitkomen, zijn:

In het verleden verschenen ook andere opinieweekbladen, die inmiddels zijn opgeheven of in een lagere frequentie verschijnen zoals:

In het Nederlandstalige deel van België wordt de rol van opinieweekblad vervuld door:

MaandbladenBewerken

In Nederland:

Onregelmatig verschijnendBewerken

In Nederland:

OplagecijfersBewerken

Jaar Elsevier Vrij Nederland HP/De Tijd De Groene Amsterdammer
1980 136.200 111.857 90.408[1] 17.066
1991 118.008 92.303 42.420 12.918
2001 131.390 53.669 31.014 12.820
2011 124.377 45.534 19.696 18.422
Op andere Wikimedia-projecten