Wikipedia:Contactpunt/Mijn eigen afbeelding

VRTS Noticeboard
Contactpunt Nederlandstalige Wikipedia

Alle inhoud op Wikipedia is vrijgegeven onder een vrije licentie. Dit wil zeggen dat alle inhoud en alle afbeeldingen overal te gebruiken zijn, maar wél met de juiste bronvermelding. De meeste tekst en afbeeldingen van het internet zijn niet vrijgegeven onder een vrije licentie, en kunnen dus niet zonder meer overal gebruikt worden. Het is daarom niet toegestaan om zomaar tekst of afbeeldingen van het internet te kopiëren en te gebruiken op Wikipedia.

Problemen die te maken hebben met het overnemen van teksten en afbeeldingen voor gebruik op Wikipedia kunnen worden afgehandeld door het Contactpunt-team van Wikipedia, voorheen bekend als 'OTRS'. Dit team werkt met een besloten en vertrouwelijk mailsysteem. Daarnaast beantwoordt het team vragen over Wikipedia die via e-mail binnenkomen.

Het Contactpunt-team behandelt geen inhoudelijke vragen over artikelen, deze kunt u stellen op de overlegpagina van het artikel of - bij geen tijdige respons - op Overleg gewenst. Het team bemiddelt ook niet tussen gebruikers. Vragen over de werkwijze van Wikipedia kunnen het beste gesteld worden op de helpdesk.
Hoofdpagina Contactpunt

Wat is het probleem?Bewerken

Probleem 1, we weten niet zeker of u de rechthebbende bent

Waarschijnlijk heeft u een afbeelding geüpload naar Wikipedia, en is er twijfel of u wel de rechthebbende bent van de foto. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer uw afbeelding al te vinden is op een andere website, of wanneer de afbeelding zo professioneel lijkt dat het niet waarschijnlijk is dat u deze zelf gemaakt heeft.

Het bijdragen aan Wikipedia is redelijk anoniem, Wikipedia heeft dus geen standaard mogelijkheid om te controleren of u inderdaad de rechthebbende van een bepaalde afbeelding bent of niet. Daarom verlangen wij dat u via e-mail expliciet bevestigt de rechthebbende te zijn.

Probleem 2, we weten niet of wij uw afbeelding vrij mogen gebruiken

Een ander regelmatig terugkerend probleem is dat wij niet zeker weten onder welke licentie u uw afbeelding vrijgeeft. Voor gebruik op Wikipedia is het belangrijk dat deze afbeeldingen onder een vrije licentie vallen, waarmee ze te bewerken en verder te verspreiden zijn en zelfs commercieel gebruikt mogen worden.

Behalve dat wij expliciet verlangen dat u aangeeft de rechthebbende van de afbeelding te zijn, willen we ook zeker weten dat u akkoord gaat met deze licentievoorwaarden. Wikipedia accepteert voor afbeeldingen diverse licenties, maar over het algemeen raden wij de licentie "CC-BY-SA-4.0" aan. Deze licentie houdt in dat iedereen de afbeeldingen verder mag gebruiken (ook voor commercieel gebruik) mits uw naam daarbij genoemd wordt.

Wat is de oplossing?Bewerken

Als u inderdaad de rechthebbende bent van een foto, dan kunt u deze vrijgeven onder een vrije licentie. Om dit te doen, stuurt u - vanaf een e-mailadres waaruit duidelijk blijkt dat u de eigenaar bent of de auteursrechten bezit op de afbeelding - een e-mail naar permissions-nl wikimedia.org waarin u aangeeft:

  1. Welke afbeelding(en) u wilt vrijgeven (voeg de afbeelding(en) bij als bijlage of geef de URL;
  2. Eventueel de naam (URL) van het artikel waarin u de afbeelding heeft verwerkt of geplaatst;
  3. Expliciet, dat u de rechthebbende bent van deze afbeelding(en);
  4. Dat u de afbeelding(en) wilt vrijgeven onder een vrije licentie (let op: specificeer wel wélke licentie dat dan is; wij raden de licentie CC-BY-SA-4.0 aan) en dat u begrijpt dat iedereen de afbeelding(en) vervolgens mag (her)gebruiken en bewerken - ook voor commercieel gebruik.
  5. Onderteken de mail met uw echte naam (niet met een pseudoniem of nickname) en vergeet ook de huidige datum en uw woonplaats niet.

Voorbeeld e-mailBewerken

Onderstaande e-mail kunt u gebruiken bij het vrijgeven van uw afbeeldingen voor gebruik op Wikipedia. Neemt u wel bovenstaande opmerkingen in acht en vergeet niet de afbeeldingen als bijlage bij te voegen. Alle tekst tussen <deze tekens> vervangt u door de voor u relevante gegevens.

Voor een voorbeeld e-mail in het Engels, zie E-mail template for release of rights to a file.

Ik verklaar hierbij dat ik de auteur en/of de enige eigenaar van de exclusieve auteursrechten ben op <URL naar het werk en/of attachment> (hierna: het werk)

Ik verklaar hierbij het werk te publiceren onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijkdelen 4.0 (CC-BY-SA-4.0) licentie (hierna: de licentie). Ik verklaar dat ik eenieder het recht geef om het werk te bewerken, gebruiken en verspreiden onder de voorwaarden zoals gesteld in de licentie.

Ik ben me ervan bewust dat:

  • eenieder het werk mag gebruiken, op commerciële of enigerlei andere wijze zolang zij de voorwaarden zoals gesteld in de licentie en de toepasselijke wettelijke voorwaarden in acht nemen.
  • deze overeenkomst ook geldig is buiten Wikipedia en andere gerelateerde sites
  • ik, en/of mijn werkgever het auteursrecht op het werk behoud.
  • ik, en/of mijn werkgever het recht behoud op naamsvermelding in overeenstemming met de licentie
  • deze verklaring niet in kan worden getrokken, en dat deze tekst permanent kan worden bewaard op een Wikimedia-project.

<Naam en details van afzender>

<Functie en relatie tot het werk (auteursrechthebbende, leidinggevende, etc.)>

<Datum>