Wet van Dalton

de druk van een mengsel van ideale gassen is gelijk aan de som van de partiële drukken van de bestanddelen

De wet van Dalton stelt dat de som van alle partiële drukken van de gassen in een mengsel gelijk is aan de totale druk van het gasmengsel. De wet is genoemd naar de Engelsman John Dalton (1766–1844).

Illustrie van de wet van Dalton aan de hand van de samenstellende bestanddelen van lucht bij atmosferische druk

Met

het aantal verschillende gassen in het mengsel.
de totale druk [Pa]
de partiële druk van component [Pa]

De wet van Dalton wordt ook wel gedefinieerd als:

,

waarin de molaire fractie van de -de component.

Deze wet vormt samen met de wet van Raoult de basis voor destillatie-berekeningen.

Zie ookBewerken