Wet van Bernoulli

natuurkundige wetmatigheid

De wet van Bernoulli is een natuurkundige wet die het stromingsgedrag van vloeistoffen en gassen beschrijft en de drukveranderingen aan hoogte- en snelheidsveranderingen relateert. Het is een wet uit de aero- en hydrodynamica, die in de achttiende eeuw werd beschreven door Daniel Bernoulli (1700-1782).

De Bernoullivergelijking op drie punten in een buis

Een van de natuurkundige effecten die de wet beschrijft, is dat een toename in de snelheid van een vloeistof of gas gepaard gaat met een verlaging van de druk in die vloeistof of dat gas.

Beschrijving

bewerken

De wet is genoemd naar Daniel Bernoulli, hoewel het Leonhard Euler was die de vergelijking in de navolgende vorm als eerste afleidde. De formule is, onder strenge voorwaarden, een vereenvoudigde vorm van de wet van behoud van energie. In feite formuleert de wet het behoud van de energiedichtheid langs een stroomlijn voor stationaire stromingen in niet-viskeuze media die onsamendrukbaar zijn (en dus een constante dichtheid hebben). Langs een stroomlijn geldt:

 

Hierin is:

  de (massa)dichtheid (kg/m³)
  de snelheid (m/s)
  de valversnelling (m/s²)
  het hoogteverschil (m)
  de druk (Pa)

In de formule zien we de kinetische energiedichtheid of dynamische druk   en de gravitatiedruk  .

Omgerekend naar lengte-eenheden levert dit voor het totale energieniveau   [m] van de stromende vloeistof:

 

Hierin is   het zogenaamde piëzometrisch niveau en   de snelheidscomponent.

De wet is van toepassing onder de volgende aannames:

De wet geldt alleen voor twee punten op dezelfde stroomlijn.

Merk ook op dat voor stilstaande vloeistoffen (v = 0) de wet van Bernoulli vereenvoudigt tot de wet van Pascal.

Uitbreiding

bewerken

De wet kan uitgebreid worden door toe te laten dat de temperatuur van het medium langs de stroomlijn verandert:

 

met

  dichtheid van de energie-inhoud van het medium (indien het medium opgewarmd wordt, stijgt  )
 
Figuur wet van Torricelli

Aan de hand van deze vergelijking kan de wet van Torricelli, waarmee de snelheid van water onderaan een vrij reservoir berekend wordt, aangetoond worden:

 

We verwaarlozen de term  , stellen   (vrij reservoir), nemen   en  , en veronderstellen dat de inwendige energie van het water niet verandert; dan wordt de formule:

 

Toepassingen

bewerken
 
Pitotbuis

De wet van Bernoulli wordt onder andere gebruikt in berekeningen aan een pitotbuis.

Een veelgebruikte afgeleide formule van de wet binnen de procestechnologie is:

 

Hierin is:

  de druk in punt a (als voorbeeld kan bovenstaande afbeelding gebruikt worden)
  de dichtheid van de vloeistof
  de valversnelling
  de (relatieve) hoogte in punt  
  de stroomsnelheid in punt  
  de druk in punt  
  de (relatieve) hoogte in punt  
  de stroomsnelheid in punt  
  de drukval als gevolg van wrijving.

Deze formule kan uitgebreid worden voor meer dan twee punten. In principe is het mogelijk om oneindig veel punten te beschrijven. Voor   punten ziet de formule er als volgt uit:

 
Zie de categorie Bernoulli's principle van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.