Wet openbare manifestaties

Wet openbare manifestaties is de gebruikelijke aanduiding voor de wet van 20 april 1988, houdende bepalingen betreffende uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging. De wet is een uitwerking van artikel 6 (godsdienstvrijheid) en artikel 9 (vrijheid van vergadering en betoging) in de Nederlandse Grondwet.

VoorlopersBewerken

De Wet openbare manifestaties vervangt de Wet op de kerkgenootschappen van 1853 en de Wet vereniging en vergadering van 1855.

BelangBewerken

De Wet openbare manifestaties geeft regels waaronder beperkingen van de grondrechten van godsdienstvrijheid van vrijheid van vergadering en betoging geoorloofd zijn. Derhalve is het een belangrijke wet, bijvoorbeeld waar het gaat om bevoegdheden van een burgemeester of gezaghebber om een betoging te verbieden.

Externe linkBewerken