Een werkelektrode is in de elektrochemie de elektrode waaraan de gewenste elektrodereactie plaatsvindt. Er wordt alleen van werkelektrode gesproken als aan de betreffende elektrode een duidelijke netto reactie optreedt.

Voorbeelden bewerken

Ni+ + e → Nio[1]
2 Br → Br2 + 2 e

Geen werkelektrode bewerken

In het geval van de titratie van chloride met zilvernitraat is de gebruikte zilverelektrode geen werk-elektrode, er verloopt niet echt een netto reactie. De zilverelektrode is daar meetelektrode.

Verwijzingen in de tekst bewerken

  1. Strikt genomen is het niet noodzakelijk de lading bij het neutrale atoom te noteren, maar in een omgeving waarin veel geladen atomen genoemd worden, is het handig ook de neutrale staat expliciet te melden: de lading is niet "vergeten".