Wapen van Lemsterland

wapen van voormalige gemeente in Friesland, Nederland

Het wapen van Lemsterland is het wapen van de voormalige Friese gemeente Lemsterland. De gemeente begon als grietenij in de jaren 1500. Als gemeente zijnde kreeg Lemsterland het wapen op 25 maart 1818 officieel door de Hoge Raad van Adel toegekend. Waar het wapen vandaan komt is niet bekend.

Het wapen van de gemeente Lemsterland

Het wapen van Doniawerstal vertoont een vergelijkbare voorstelling, dat schild is echter goud van kleur en het kruis op de bol staat naar beneden gericht. Een verklaring voor de overeenkomsten zou kunnen zijn dat de grietenij meerdere keren dezelfde grietman heeft gehad als Doniawerstal en dat daarom de beide grietenijen en gemeentes vergelijkbare wapens hadden.

Ondanks meerdere (gedeeltelijke) fusies heeft de gemeente Lemsterland tot 1 januari 2014 haar naam en wapen behouden. Op die datum is de gemeente met enkele andere gemeenten gefuseerd tot De Friese Meren. In het wapen van De Friese Meren komt de rijksappel terug.

Blazoen bewerken

De beschrijving van het wapen luidde als volgt:

Van zilver beladen met een arm van keel komende van de regter zijde van het schild, dragende op zijne hand een wereldkloot van goud. Het schild gedekt met een kroon van goud.

Het wapenschild is zilverkleurig met daarop een rode arm (mouw) met een hand van natuurlijke kleur komende vanuit de rechterkant (voor de kijker links) van het schild. In de hand ligt een gouden aard- of wereldkloot (rijksappel) met het naar boven gericht. Het schild wordt gedekt door een gouden kroon van drie fleurons met daartussen twee keer drie parels.

Vergelijkbare wapens bewerken