Wapen van Hedikhuizen

wapen van voormalige gemeente in Noord-Brabant

Het wapen van Hedikhuizen werd op 16 juli 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de toenmalige Noord-Brabantse gemeente Hedikhuizen bevestigd. Op 1 mei 1935 ging de gemeente op in de gemeenten Heusden en Vlijmen, waarmee het wapen van Hedikhuizen kwam te vervallen. Sinds 1 januari 1997 valt ook Vlijmen onder Heusden. Het wapen van Heusden heeft deels dezelfde oorsprong als dat van Hedikhuizen.

Wapen van Hedikhuizen

BlazoeneringBewerken

De blazoenering bij het wapen luidt als volgt:

In azuur een zesspakig rad van goud, vergezeld van 5 liggende blokjes van keel, geplaatst 3 boven en 2 onder het rad.[1]

De heraldische kleuren zijn lazuur (blauw), keel (rood) en goud (geel). De beschrijving is later toegevoegd, oorspronkelijk stond in het register uitsluitend een tekening.

GeschiedenisBewerken

Het wapen is afgeleid van dat van het Land van Heusden, waarvan Hedikhuizen vroeger deel uitmaakte. Schependomzegels van de heerlijkheid Hedikhuizen zijn niet bekend. Er is een tekening bekend van het einde van de achttiende eeuw met als wapen voor Hedikhuizen een gouden schild met daarop een rood rad en rode blokjes. De burgemeester heeft bij de aanvraag echter een tekening overgelegd met een blauw schild en een gouden rad. Dit wapen is door de HRvA toegekend. Het kleurgebruik (rood op blauw) is heraldisch niet correct.

Verwante wapensBewerken