Hoofdmenu openen

Vwo-plus is in Nederland een aanvulling op het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Het vwo kent oorspronkelijk twee richtingen: atheneum en gymnasium. Voor scholen die geen gymnasium kunnen en/of mogen aanbieden, is vwo+ (voorheen ook wel genoemd: atheneum met Latijn) een oplossing. Vwo+ is een richting tussen atheneum en gymnasium in. Vwo+ is bedoeld voor leerlingen die meer kunnen en willen dan een gewone atheneumopleiding (zonder Grieks en Latijn), maar die niet in staat zijn tot, of geen zin hebben in, een gewone gymnasiumopleiding (met Grieks en Latijn). Plus-leerlingen zitten soms enkele dagdelen bij elkaar en verder bij de reguliere vwo-leerlingen. In andere gevallen is er een aparte plusklas.

Vwo-plus is op sommige scholen niet een richting tussen atheneum en gymnasium. Maar een verrijking van gymnasium. Deze leerlingen krijgen projecten en bij engels bijvoorbeeld kan de module Cambridge engels worden gedaan.

Niet altijd is vwo+ atheneum met Latijn. Het kan dan bijvoorbeeld zijn dat bij vwo+ bepaalde vakken iets moeilijker worden gemaakt, of het kan zijn dat het tempo hoger ligt dan bij atheneum, of het kan dan zijn dat er meer op B├Ęta-vakken (wiskunde, onderzoek, natuurkunde, filosofie, etc.) wordt gericht, enz. Dat is anders dan bij gymnasium: daar is, bij elke school met die opleiding, gymnasium ongeveer hetzelfde.

Lessen/vakkenBewerken

In het totale lesrooster worden sommige vakken ingekort, vaak wiskunde en Nederlands, en vakken gegeven die op andere schoolniveaus zoals mavo, havo en vwo niet (altijd) gegeven worden. Voorbeelden zijn: Spaans, ICT, Management, Project, Filosofie en Wetenschapsori├źntatie. De keuze qua vakken kan per school verschillen, niet iedere school biedt elk vak aan.

DoelBewerken

Dit schoolniveau is tevens opgericht om de meerbegaafde en hoogbegaafde leerling te herkennen, ondersteunen en te stimuleren.

GeschiedenisBewerken

Het vwo-plus bestaat nog niet zo heel lang. Het is in 2000 goedgekeurd door de minister van onderwijs.

PlusklasBewerken

Vwo-plus wordt ook wel een plusklas genoemd, maar dat is wat onduidelijk omdat een plusklas ook iets anders kan betekenen namelijk een (bovenschoolse) opvang voor hoogbegaafde kinderen op een basisschool. Zoiets wordt ook wel een verrijkingsklas genoemd. Dit soort klassen bestaan veelal uit een wekelijks dagdeel met aangepast onderwijsaanbod.

In onder meer Amsterdam zijn er ook plusklassen voor tweetalige allochtone leerlingen van de basisschool om hen bij te spijkeren op taalgebied. Dan heeft de term plusklas dus een geheel andere betekenis. Dit soort klassen worden ook wel topklassen genoemd. Ook deze klassen zijn veelal een dagdeel per week.

Soms wordt een plusklas ook georganiseerd om basisschoolleerlingen te interesseren voor een vwo-loopbaan, dit is onder meer in Emmen het geval. Ook wordt de term plusklas wel gebruikt om extra lessen aan te duiden die naast het reguliere programma door de leerlingen gevolgd worden. Dit hoeven niet alleen vwo-leerlingen te zijn.

Zie ookBewerken