Hoofdmenu openen
Niveaus in het
voortgezet onderwijs
in Nederland
Praktijkonderwijs

vmbo

lwoo
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
Theoretische leerweg (mavo)

havo
vwo

Atheneum
Gymnasium
Portaal  Portaalicoon  Onderwijs
Het logo van het technasium

Het technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor vwo en havo. Centraal in deze onderwijsvorm staan de bètavakken. Zoals een gymnasium een vwo is met het examenvak Grieks en/of Latijn, zo is een technasium een vwo (ook gymnasium) of havo met het examenvak onderzoek en ontwerpen (O&O). Met dit vak kan begonnen worden in de eerste klas of de vierde klas. Aanbevolen wordt om 4-6 uren per week onderzoek en ontwerpen te geven, maar de scholen hebben hierin enige vrijheid. Om de studielast en het aantal studie-uren niet te veel te laten oplopen kan een school ervoor kiezen om minder andere vakken te geven en/of om minder lesuren aan andere vakken te besteden. In de onderbouw blijven de leerlingen van de havo en het vwo bij het lesvak O&O bijeen tot en met klas 3. Vanaf klas 4 is het een keuzevak dat de havo- of vwo-leerling neemt binnen zijn of haar profiel.

Inhoud

GeschiedenisBewerken

Het technasium is als project gestart in 2004 door Judith Lechner en Boris Wanders bij vijf scholen in de provincie Groningen. Doordat er veel belangstelling was vanuit andere scholen in Nederland, is dit project verder ontwikkeld tot onderwijsvorm. Het technasium krijgt vorm op ongeveer zestig scholen in Nederland. Het gaat hierbij met name om de ontwikkeling van het vak onderzoek en ontwerpen. De andere havo/vwo-vakken worden op niveau gegeven en kunnen O&O waar mogelijk theoretisch ondersteunen.

Onderzoek en OntwerpenBewerken

Een onderdeel van het technasium is het examenvak onderzoek en ontwerpen. Dit vak kan al gegeven worden vanaf de eerste klas. Net als met de andere havo- en vwo-vakken is het ook mogelijk om hier later mee te beginnen, bij de keuze van een profiel. Bij O&O worden per jaar een aantal verschillende projecten doorlopen. Het technasium werkt vooral met praktijkgerichte opdrachten die zijn geformuleerd vanuit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs. Deze opdrachten zijn veelal voor groepjes leerlingen. De grootte van de groep is variabel en hoe de groep wordt samengesteld is ook variabel. Het is hierbij mogelijk dat de leerlingen in groepen worden ingedeeld of dat ze zelf andere leerlingen zoeken die bij hen passen. De groep krijgt een beoordeling en die is van toepassing op alle afzonderlijke deelnemers. Bij het vak O&O staat hierdoor vooral het samenwerken in een team centraal. Alhoewel veel leerlingen wel aan teamsporten deelnemen is samenwerken voor veel leerlingen nog een belangrijk leerpunt.

In de onderbouw (klassen 1 t/m 3) worden er per jaar 4 technasiumprojecten doorlopen. Dit gebeurt in 7 weken van 6 lesuren per week of 8 weken van 5 lesuren per week. In de brugklassen is dit vaak 3 uur per week. In het jaar voor het examen werkt de leerling aan twee grote keuzeprojecten. In het examenjaar wordt het vak afgesloten met de 'meesterproef'.

TTA: Technasium Top AwardBewerken

Elk jaar wordt voor de tweede klas een project bedacht waar landelijk een prijs mee te winnen valt. In 2013 was het onderwerp "Tijdswinst bij Woningbranden." De doelstelling was om te zorgen dat mensen die minder zelfredzaam zijn meer tijd hebben om te ontsnappen van een woningbrand. In 2019 was het onderwerp van "Van Gas Los" De doelstelling was om te een complex gebouw van het gas af te halen.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken