Rooster (planning)

tabel voor het coördineren van de planning van lessen

Een rooster is een schema waarin vastgelegd is welke taken of gebeurtenissen op welke momenten plaats moeten gaan vinden.

Een voorbeeld van een Nederlands lesrooster. In een lesrooster worden vaak afkortingen gebruikt.

LesroosterBewerken

Een lesrooster regelt bijvoorbeeld de volgende elementen:

  • leerlingen
  • docenten
  • leslokalen

Het maken van een passend lesrooster is niet altijd eenvoudig. Zowel de tijd van leerlingen als van docenten als leslokalen is niet onbeperkt beschikbaar. Een extra complexiteit vormt hier het feit dat niet alle lokalen uitwisselbaar zijn (bijvoorbeeld scheikunde- en gymnastieklokalen).

Roosterproblemen kunnen wiskundig in de taal van de grafentheorie worden geformuleerd. Deze roosterproblemen zijn lastig te automatiseren.

Ook de weergave in tabelvorm van een rooster wordt met de term rooster aangeduid. Vaak staan bij lesroosters in de rijen de uren, in de kolommen de dagen van de week en in de cellen de schoolvakken en lokalen.

Tussendoor wordt vaak een korte en een langere (lunch)pauze ingepland.

Vierkant roosterBewerken

De term vierkant rooster betekent dat een leerling of leraar op alle mogelijke uren in een week een les heeft. Voor leerlingen is een vierkant rooster vaak een straf, of een methode om veel gemiste lessen in te halen.

Andere roosterBewerken

Een andere vorm van een rooster is een personeelsrooster. Dit komt vooral voor bij werknemers met onregelmatige diensten.