Vrij besteedbaar inkomen

Het vrij besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met:[1]

Het besteedbaar inkomen wordt berekend voor huishoudens, bestaande uit een of meer personen, en per persoon. In 2015 lag in Nederland het bruto-inkomen op gemiddeld 62.900 euro per huishouden, waarvan na aftrek van alle bovengenoemde uitgaven, er een besteedbaar inkomen resulteerde van 38.600 euro.[2] Er waren per 1 januari 2015 zo'n 7,6 miljoen huishoudens en 16,5 miljoen personen. Per persoon was het besteedbaar inkomen ongeveer 17.800 euro.

Het vrij besteedbaar inkomen is een belangrijk politiek stuurmiddel: wanneer de vaste lasten gelijk blijven, kan een relatief kleine verhoging van het bruto-inkomen bij de laagste inkomens al tot een relatief grote verhoging van het vrij besteedbaar inkomen leiden. Daar staat tegenover dat in tijden van loonmatiging een relatief kleine verhoging van de vaste lasten al een relatief grote daling van het vrij besteedbaar inkomen tot gevolg hebben.

Zie ookBewerken