Verkozen bisschop

kwam in de protestants geworden rijksonmiddellijke geestelijke vorstendommen in de plaats van de vroegere katholieke prins-bisschop

Een administrator was een wereldlijk heer, die na de Reformatie in het Heilige Roomse Rijk de 16e eeuw in de protestants geworden rijksonmiddellijke geestelijke vorstendommen in de plaats kwam van de vroegere katholieke prins-bisschop. Net als hun voorgangers hadden zij zowel een wereldlijke heerschappij als een geestelijke functie.

De overgang van de vorstelijke macht van een katholieke bisschop naar een protestantse bestuurder werd in 1648 bij de Vrede van Westfalen door de keizer erkend. Deze nieuwe vorsten kregen dan pas ook toegang tot de rijksvorstenraad van de Rijksdag. Tezelfdertijd werden de meeste protestants geworden geestelijke gebieden echter geseculariseerd en aan een naburige vorst toegewezen.

Er waren in Duitsland de volgende protestantse geestelijke vorstendommen :

N.B. er bestaan ook administratoren in de Katholieke Kerk.