Verkiezingen in Zuid-Afrika

Politiek in Zuid-Afrika


Politiek van Zuid-AfrikaPresident (lijst)
Cyril Ramaphosa

Vicepresident (lijst)
Paul Mashatile


Parlement
Nationale Raad van Provincies

Nationale Vergadering


Kabinet
Kabinet-Ramaphosa II

Ministers
Binnenlandse Zaken (lijst)
Aaron Motsoaledi

Buitenlandse Zaken (lijst)
Naledi Pandor

Defensie (lijst)
Thandi Modise

Financiën (lijst)
Enoch Godongwana

Justitie (lijst)
Ronald Lamola


Politieke partijen
Politici


Verkiezingen
Algemeen:
Parlement & President
20192024
Provincie
2019 − 2024
Gemeente
2021 − 2026


Bestuurlijke indeling
Provincies
Districten
Grootstedelijke gemeenten
Gemeenten (lijst)


Apartheid

Portaal
Portaalicoon Politiek & Zuid-Afrika Portaalicoon

Zuid-Afrika is een democratie met een meerpartijenstelsel. Er worden verschillende soorten verkiezingen gehouden, namelijk op federaal, provinciaal en op lokaal vlak.

Kiesrecht

bewerken

Alle volwassen Zuid-Afrikanen, ongeacht hun ras of sekse, hebben kiesrecht. In 1910, met de stichting van de Unie van Zuid-Afrika, kregen alle blanke mannen (Afrikaners en Europeanen) kiesrecht. Kleurlingen[1] mochten gebruik blijven maken van hun reeds decennia eerder verworven stemrecht in de Kaapprovincie om kandidaten voor de provinciale raad te kiezen. In 1929 kregen alle kleurlingen van Zuid-Afrika kiesrecht op landelijk vlak. In 1930 werd het vrouwenkiesrecht voor blanke vrouwen ingevoerd.

Zwarte Afrikanen met een hoog inkomen (notabelen en Chiefs) hadden alleen stemrecht in de Kaapprovincie en Natal. Bij de verkiezingen van 1909, de laatste voor de stichting van de Unie, konden 6633 zwarte notabelen op een totale bevolking van 400.000 Afrikanen hun stem uitbrengen op een kandidaat voor het parlement van de Kaapprovincie. In Natal konden in 1909 maar zes (!) zwarte notabelen op een bevolking van 1,2 miljoen Afrikanen hun stem uitbrengen[2]. Kort na de stichting van de Unie van Zuid-Afrika in 1910 werd het kiesrecht voor Afrikanen in Natal afgeschaft, het kiesrecht voor welgestelde Afrikanen in de Kaapprovincie bleef tot 1936 bestaan. In 1936 schafte premier Barry Hertzog het kiesrecht voor Afrikanen in de Kaapprovincie af[3].

In 1959 schafte het apartheidskabinet onder premier Hendrik Verwoerd het kiesrecht voor kleurlingen in de Kaapprovincie af.

In de thuislanden die vanaf de jaren 60 door de apartheidsregering werden opgericht kwamen parlementen voor de Afrikaanse inwoners van die thuislanden. In de thuislanden kregen de Afrikanen kiesrecht.

Na de grondwetswijziging van 1984, die o.a. voorzag in de instelling van het Driekamerparlement, kregen kleurlingen en Aziaten (voornamelijk Indiërs) kiesrecht. Zij mochten kandidaten voor respectievelijk het Huis van Afgevaardigden en het Huis van Gedelegeerden kiezen. Blanken kozen de Volksraad. De grootste macht bleef in handen van de blanken, daar er alleen maar blanken in de federale regering zaten en de staatspresident altijd blank moest zijn.

President F.W. de Klerk hield in 1992 een referendum onder de blanke bevolking waarin de regering aan de bevolking vroeg of er algemeen kiesrecht voor alle Zuid-Afrikanen moest worden ingevoerd. 68,73% Van de blanke kiezers sprak zich uit vóór algemeen kiesrecht voor alle Zuid-Afrikanen. Op 27 april 1994 vonden de eerste niet-raciale parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika plaats.

Parlementsverkiezingen

bewerken

Parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika vinden in de regel iedere vijf jaar plaats. Het lagerhuis van het Parlement van Zuid-Afrika, de Nationale Vergadering (National Assembly), wordt rechtstreeks, via algemeen, enkelvoudig kiesrecht gekozen. De Nationale Vergadering bestaat uit 400 leden. De helft van de leden wordt via een districtenstelsel gekozen, de andere helft via landelijke kieslijst die direct verkozen moeten worden.

Het hogerhuis van het Parlement van Zuid-Afrika, de Nationale Raad van Provincies (NCOP, National Council of Provinces) bestaat uit 90 leden. Zij worden getrapt gekozen door de provinciale parlementen. Ieder parlement vaardigt 10 personen af naar de NCOP. De premier van iedere provincie maakt automatisch deel uit van de provinciale afvaardiging (delegatie).

Parlementsverkiezingen van 2019

bewerken

De meest recente parlementsverkiezingen vonden op 8 mei 2019 plaats en werden gewonnen door het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) van Cyril Ramaphosa, die kort daarop werd beëdigd als vijfde post-apartheid president.

Provinciale verkiezingen

bewerken

Provinciale verkiezingen vinden in de regel iedere vijf jaar plaats. De parlementen van de negen Zuid-Afrikaanse provincies worden via algemeen, enkelvoudig kiesrecht gekozen. Ieder provinciaal parlement kiest een tienkoppige afvaardiging om zitting te nemen in de Nationale Raad van Provincies (zie hierboven).

Presidentsverkiezingen

bewerken

Het staatshoofd van Zuid-Afrika, de president, die tevens regeringsleider is, wordt na de parlementsverkiezingen gekozen door de Nationale Vergadering. De huidige president Cyril Ramaphosa (ANC) werd in 2018 gekozen nadat zijn voorganger Jacob Zuma tussentijds was afgetreden. Na de parlementsverkiezingen in 2019 werd Ramaphosa herkozen voor een eerste volledige termijn.

Zie ook

bewerken
bewerken
  • (en) Adam Carr's Election Archive