Vereniging Hogescholen

vereniging van alle bekostigde hogescholen in Nederland

De Vereniging Hogescholen is de vereniging van alle 37 bekostigde hogescholen in Nederland. Deze instantie behartigt de belangen van het hoger beroepsonderwijs in het algemeen en van hogescholen als werkgever in het bijzonder. Ze is gevestigd in Den Haag en heette tot 18 april 2013 HBO-raad.

De HBO-raad werd op 22 maart 1975 in congrescentrum Leeuwenhorst te Noordwijkerhout opgericht in aanwezigheid van minister Van Kemenade en staatssecretaris Klein. Ze kreeg als voornaamste opdracht de ontplooiing van het hoger beroepsonderwijs mee, met name door te fungeren als adviesorgaan voor de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij. Als eerste voorzitter werd K. de Jong, directeur van de Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam, aangewezen.

De hogescholen die zijn aangesloten bij de Vereniging Hogescholen hebben in totaal zo'n 450.000 studenten en ongeveer 30.000 medewerkers.

De Vereniging Hogescholen vergadert minstens vier keer per jaar. Dan komen de vertegenwoordigers (bestuursleden) van alle hogescholen bijeen om achter gesloten deuren over de hoofdlijnen van het beleid van de Vereniging Hogescholen te praten.

Voorzitter van de vereniging is Maurice Limmen, die de functie per 1 december 2018 op zich nam. Hij volgde Thom de Graaf op. Limmen maakt deel uit van een bestuur van zeven personen. Dit bestuur bereidt vergaderingen van de vereniging voor, voert besluiten van de vergadering uit en bestuurt de vereniging. Ook voert het bestuur namens de hogescholen overleg met de bewindspersonen voor het (hoger) onderwijs.

De voorzitter van de Vereniging Hogescholen is vaak het gezicht van de hogescholen als groep in de media. Met name in de aanloop naar landelijke verkiezingen verschijnen de voorzitter van de Vereniging Hogescholen en diens collega van de Vereniging van universiteiten regelmatig in de media, om de belangen van hun achterban onder de aandacht te brengen.

In Vlaanderen heeft de Vlaamse Hogescholenraad VLHORA een vergelijkbare functie.

Voorzitters
Naam Periode Opmerking(en)
H.A.J. Kemner 1990 - 1994
Frans Slangen 1994 waarnemend voorzitter en vervolgens waarnemend directeur
Arie van der Hek 1994 - 1998
Olchert Brouwer 1998
Frans Leijnse 1998 - 2004 werd lector Kenniscirculatie aan de Hogeschool van Utrecht
Norbert Verbraak januari 2005 - april 2005 waarnemend
Doekle Terpstra mei 2005 - november 2010
Guusje ter Horst 1 januari 2011 - 31 januari 2012
Thom de Graaf 1 februari 2012 - 30 november 2018
Maurice Limmen vanaf 1 december 2018

Externe linkBewerken