Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.
Uitleg: artikel mist nog informatie over de onenigheid over het tracé vanwege het Unesco wereld erfgoed en informatie over de huidige staat van het project

De verbinding tussen de Rijkswegen 8 en 9 is een geplande doortrekking van Rijksweg 8 nabij Zaandam naar de Rijksweg 9 nabij Beverwijk en Heemskerk. Op dit moment verzorgen de N8 en N203 deze verbinding.

GeschiedenisBewerken

Al in de jaren '50 was een aansluiting gepland, de A8 was voorzien bij Heemskerk aan te sluiten op A9 ter hoogte van verzorgingsplaats Akermaat.[1] De aanleg is echter in 1974 gestaakt door de combinatie van bezuinigingen op het wegenbudget (voortvloeiende uit de oliecrisis) en de groeiende files voor de Coentunnel.

Het afwikkelen van doorgaand verkeer via de N203 en de N246 leidt echter in toenemende mate tot doorstromings- en milieuproblemen, met name binnen de bebouwde kommen van Krommenie en Assendelft, waardoor de roep om een oplossing oplaaide. Vanaf 2014 studeert de provincie Noord-Holland, in samenwerking met de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk en de Stadsregio Amsterdam, op mogelijkheden voor een structurele oplossing voor deze problemen.[2]

In januari 2017 kwam Provincie Noord-Holland met drie uitgewerkte alternatieven. Eén daarvan is het zogenaamde 'nul-plus' alternatief, waarbij een deel van de N203 binnen de bebouwde kom van Krommenie als viaduct wordt uitgevoerd. Het plan stuitte snel op weerstand van omwonenden.[3]

Twee andere alternatieven betekenen een nieuw te bouwen auto(snel)weg, echter bleek een volwaardig ontvlochten knooppunt met de A9 niet haalbaar. Er wordt gesproken over een 'golfbaanalternatief', die de golfbaan van de Heemskerkse Golfclub doorsnijdt en net ten zuiden van Fort Veldhuis op de A9 aansluit. Een andere variant (het 'Heemskerkalternatief') sluit aan op de bestaande afrit 'Heemskerk' van de A9 en bevat een tunnel onder de Heemskerkse Kil. Beide varianten bevatten een tunnel onder de Dorpsstraat van Assendelft en een op-/afrit bij Saendelft. In de zomer van 2017 wordt met alle betrokken partijen een voorkeursalternatief gekozen.[4]

De Verbinding A8-A9 wordt via het tracé van het Golfbaanalternatief ingepast in het landschap. In 2018 koos Gedeputeerde Staten dit als voorkeursalternatief.[5]