Vaste Kamercommissie

commissie binnen de Tweede Kamer die zich bezighoudt met het beleidsterrein van een ministerie

Een vaste Kamercommissie is een Tweede Kamercommissie die is ingesteld om een beleidsterrein van een Nederlands ministerie te controleren. Vaste commissies zijn in 1953 ingesteld om de plenaire vergadering te ontlasten van te gedetailleerde discussies.[1]

OverzichtBewerken

Er zijn in de kabinetsperiode vanaf 2017 in totaal dertien vaste commissies. Behalve voor het ministerie van Algemene Zaken is er voor elk ministerie een vaste commissie die onderwerpen op het gebied van dat ministerie behandelt. Daarnaast is er een vaste commissie belast met Europese Zaken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt door twee commissies behandeld.

Commissie Voorzitter Partij
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Erik Ziengs VVD
Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Jan Paternotte D66
Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Pia Dijkstra D66
Vaste commissie voor Defensie Aukje de Vries VVD
Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Wim-Jan Renkema GroenLinks
Vaste commissie voor Financiën Judith Tielen VVD
Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Agnes Mulder CDA
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Paul van Meenen D66
Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Attje Kuiken PvdA
Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ockje Tellegen VVD
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Michel Rog CDA
Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Helma Lodders VVD
Vaste commissie voor Europese Zaken Hayke Veldman VVD