Presidium van de Tweede Kamer

dagelijks bestuur van de Tweede Kamer

Het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is sinds 1966 het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In het Presidium zitten de voorzitter van de Tweede Kamer en alle ondervoorzitters.

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft vooral een organiserende taak. Het stelt de begroting van de Tweede Kamer op en beheert de uitgaven van de Tweede Kamer. Daarnaast stelt het Presidium de agenda op en bereidt het de (plenaire) behandeling van wetsvoorstellen en nota's voor. Verder wordt over de samenstelling van commissies in het Presidium overlegd en is het Presidium belast met het aanstellen van Kamerpersoneel. De functies van het Presidium worden in de Eerste Kamer uitgeoefend door het College van Senioren en de Huishoudelijke Commissie.

Samenstelling bewerken

Voorzitter is sinds 7 april 2021 Vera Bergkamp (D66).

Leden:

Externe links bewerken