Hoofdmenu openen

Van Loon (geslacht)

familie
(Doorverwezen vanaf Van Loon (familie))
Wapen van het geslacht Van Loon.
Familiewapen van Van Loon
Het huwelijk van Willem van Loon en Margaretha Bas door Jan Miense Molenaer. Van de meeste geportretteerden is achterhaald, wie waar staan. De bediende onder het baldakijn is zwart.

Van Loon is een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1815 tot de Nederlandse adel behoren.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Maes Molengrave die tussen 1416 en 1433 schepen van Loon op Zand was. Een nazaat, Willem Jansz van Loon, werd bewindhebber van de VOC-kamer te Rotterdam

De familie vluchtte waarschijnlijk in december 1579 in paniek uit 's-Hertogenbosch, nadat duidelijk was geworden dat het stadsbestuur niet overging tot de erkenning van de Unie van Utrecht en Alexander Farnese, de hertog van Parma om bescherming vroeg. De calvinisten in ’s Hertogenbosch wilden aansluiting bij de Unie van Utrecht, maar het katholieke stadsbestuur verzoende zich met Parma, waarna 1/5 van de bevolking de stad verliet. Een aantal Van Loons kwam via Rotterdam in Amsterdam terecht.

Enkele telgenBewerken

 • Willem Jansz van Loon (omstreeks 1537-1618), bewindhebber van de VOC-kamer te Rotterdam
  • Hans van Loon (Den Bosch, 1577-1658)[1] Hij trouwde in 1597 met Anna Ruychaver (1573-1649) uit Haarlem. Zij vestigden zich rond 1604 in Amsterdam en rond 1613 op de Zeedijk. Het echtpaar had zeven zonen. Hij verhuisde rond 1627 naar Keizersgracht 149 dat hij kocht van de brandewijnbrander Jan Martsz, die failliet ging.[2] Hij was bewindhebber van de VOC tussen 1628-1658. Zijn dochter Anna, geboren in 1613,[3] trouwde in 1637 met Willem Nieupoort (1607-1678), secretaris van Schiedam en diplomaat in Engeland; Geertruida (1600-1675) trouwde met Dirck Graswinckel.
   • Nicolaes van Loon (Rotterdam, 1602-1675). Hij trouwde in 1624 met Emmerentia van Veen (1605-1683) uit Alkmaar; zij bewoonden Keizersgracht 149, gelegen naast de brouwerij de Keizerskroon, niet ver van de Leliegracht. Vanwege stankoverlast is het pand rond 1684 opgegeven.[bron?]
    • Adriaan van Loon (1631-1722), commissaris van de Amsterdamse Wisselbank, trouwde in 1656 met Cornelia Hunthum (1634-1721), bewoonden vanaf 1667 (?) Herengracht 497, tegenwoordig het Kattenkabinet.[4]
    • Willem van Loon (1633-1695), bewindhebber VOC, burgemeester in 1686. Hij trouwde in 1663 met Catharina Hunthum (1636-1706), bewoonde Herengracht 499 vanaf 1667; hij is geschilderd door Jurriaen Ovens.[5]
     • Pieter van Loon (1667-1716), bewindhebber VOC 1707-1716; ossenweider. Hij trouwde met Josina van Loon (1674-1736).[6]
      • Pieter van Loon (1700-1759). Hij trouwde in 1730 met Eva Raye (1710-1776), zuster van Jacob Bicker Raye.
     • Jan van Loon (1677-1763), handelaar in cacao, bewindhebber WIC, directeur Sociëteit van Suriname tussen 1737-1763. Hij trouwde in 1706 of 1707 met Machteld van Loon (1677-1717). Hij hertrouwde in 1724 met een dochter van burgemeester Cornelis Munter; bewoonde Keizersgracht 668, niet ver van het Museum Van Loon; kolonel in de schutterij.
      • Willem van Loon (1707-1783). Hij trouwde (1) met Elisabeth de Witt. Hij trouwde (2) met Catharina Johanna Wolter (1733-1786); in 1732 kapitein, volgde zijn vader in 1746 op als kolonel, maar bedankte in 1748 en is geremoveerd uit de vroedschap. Hij woonde op Herengracht 499 dat hij na 1750 ingrijpend liet verbouwen. In 1756 woonde hij in Génève. Het pand bleef 250 jaar in de familie.
      • Mr. Jan van Loon (1725-1792)
       • Jhr. mr. Jan van Loon (1751-1828), in 1815 verheven in de Nederlandse adel; zijn tak stierf in 1947 uit
        • Jhr. mr. Willem van Loon (1786-1876), majoor der schutterij
     • Adriaan van Loon, (1681-1754) bewindhebber VOC, bewoonde Herengracht 556.
   • Willem van Loon (1605-1645), burgemeester van Amsterdam. Hij trouwde in 1632 met Maria Geelvinck (1614-1636), een dochter van Jan Cornelisz. Geelvinck. Hij hertrouwde in 1637 met Margaretha Bas (1608-1679).[7] Van de bruiloft is een belangwekkend schilderij door Jan Miense Molenaer, aanwezig in Museum Van Loon.[8]
    • Jan van Loon (1633-1685) was een zoon uit zijn eerste huwelijk; hij was kapitein in de schutterij en trouwde met Wendelina Bas (1638-1670).[9]
    • Nicolaas van Loon (1639-1680), een kind uit zijn tweede huwelijk trouwde in 1665 met Maria Berewouts (1649-1707).[10]
    • Frederik Willem van Loon (1644-1708). Hij trouwde met Alida van Loon (1645-1706) (haar vader is de hierna volgende Pieter van Loon)
   • Pieter van Loon (1607-1679) bewindhebber VOC. Hij trouwde in 1631 met Anna van Foreest (1609-1654), een dochter van Nanning van Foreest, een remonstrant uit Alkmaar. Zij hebben zes kinderen[11][12]
    • Pieter van Loon (1641-1727). Hij trouwde in 1672 met Anna Graswinckel (1644-1727).[13]
   • Lieve van Loon (1619-1692). Hij trouwde in 1645 met Catharina Geelvinck (1626-1655), een dochter van Jan Cornelisz. Geelvinck.[14]