Langs de Vecht en d'oude Rijnstroom is de titel van het volkslied van de Nederlandse provincie Utrecht.

De tekst werd in 1952 door oud-hoofdambtenaar Jan Küppers geschreven op de melodie van Angels from the Realms of Glory (Eer zij God in ons dagen) van de 19e-eeuwse componist Henry Smart. Het lied werd nooit door het provinciebestuur officieel als volkslied aangenomen, wel werd het in 1953 in de provinciale almanak gepubliceerd.

TekstBewerken

Langs de Vecht en d'oude Rijnstroom
Strekt zich wijd het Stichtse land.
Willibrord ontstak uw fakkel,
Die onblusbaar verder brandt;
Waar 's lands Unie werd geboren,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, parel der gewesten,
'k Min Uw bos en lustwarand'.
'n Eigen stempel draagt Uw landschap:
Plas, rivier of heid' en zand,
Weid' en bongerd, bont verscheiden,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, nobel, nijver Utrecht,
Middelpunt naar alle kant,
Aan Uw eigen stijl en schoonheid
Houd ik steeds mijn zin verpand.
Blijv' in goed' en kwade dagen:
Utrecht, hart van Nederland!