Het Urker volkslied is het volkslied van Urk. Dit volkslied wordt voornamelijk gezongen tijdens de jaarlijkse aubade op Koningsdag en overige officiële gelegenheden.

Het volkslied is in 1939 geschreven door Tromp de Vries, destijds onderwijzer op Urk. Hij schreef het naar aanleiding van de inpoldering van een deel van de Zuiderzee waardoor Urk eiland-af was geworden. De wijze van het volkslied is dat van een oud Russisch volksliedje, De ballade van Stenka Razin.

De Vries schreef het niet met de bedoeling er het Urker volkslied van te maken. Die status heeft het lied in de loop der jaren geleidelijk aan gekregen.

In de jaren '90 werd het lied vertaald in het Urker dialect door de Urker groep Leuster.[1] Het betrof een letterlijke vertaling, waarbij nauwelijks werd gelet op bijvoorbeeld rijm en ritme. Desondanks wordt de Urker vertaling tegenwoordig regelmatig gezongen.

1rightarrow blue.svg Zie ook: Urkers.

TekstBewerken

Waar al meer dan duizend jaren
in de zee een heuvel stond
rustig in de woeste baren
daar is mijn geboortegrond
Opgewekt is er het leven
De bewoners zo gastvrij
Warm van hart en gul in 't geven
Vlijtig in de visserij
Maar nu ligt het tussen dijken
't IJsselmeer aan d' ene kant
En daar waar de zee moest wijken
't Wijd en vruchtbaar polderland
Oude zeden zijn verdwenen
Klederdracht raakt in verval
Maar het geldt nog als voorhenen
Urk dat is een soetendal
Wie er is die blijft er al

Vertaling in het UrkersBewerken

Waor al maar dan duzed jaoren
In de zie een uvel stot
Rustig in de woeste baoren
Daor is meen gebeurtegroend.
Opgewekt is ur ut leven
De bewoeners zo gastvrij
Warm van arte in gul in 't gieven
Neuver in de visserije
Maar nou legt ut tussen dikken
't IJsselmeer an d' iene kaant
In daor waor de zie mos wikken
't Wijd in vruchtbaor polderlaand
Ouwe zieden binnen verdwienen
Kliederdracht raakt in verval
Maar ut geldt nog as vor-ienen
Urk dat is een soetendal
Wie er is die blift er al