Een trike is een driewielig voertuig. Zoals in het Engels bike een afkorting is van bicycle, is trike een verkorting van tricycle. In de praktijk verstaat men onder trike doorgaans een gemotoriseerd driewielig voertuig; een driewielige fiets wordt meestal driewieler genoemd.

In Europese trikes wordt meestal een aandrijflijn uit een Volkswagen Kever gebruikt

Een trike kan worden opgebouwd uit het voorste deel van een motorfiets en het achterste deel van een auto (met de motor achter). Soms bestaat een trike alleen uit motorfietsonderdelen.

BouwBewerken

 
Trike van de firma Bos's Trikes uit Weert

De oudste 'trike', de Cugnot stamt uit 1769 (de eerste op eigen kracht rijdende trike) en is in Frankrijk gebouwd.

De bekende trikemerken die in Nederland te koop zijn Courage Trike Rewaco, WK Trikes, Boom, Easy en Bos's.

De kleinste uitvoeringen (af-fabriek als trike gebouwd) worden ATC genoemd en onder meer in wedstrijden gebruikt. De bekendste trikes worden gebouwd met een complete Volkswagen Kever-achterkant (motor, versnellingsbak, differentieel en wielophanging).

Voor sommigen kan het echter niet gek genoeg. Zo worden sommige trikes voorzien van een V8 die vóór de berijder ingebouwd is. In de Verenigde Staten zijn deze trikes allang geen uitzondering meer, in Europa heeft vrijwel elke trike de motor achterin. Wel heeft Europa een heuse fabrikant: ITM trike in Duitsland gebouwd door Frank Maelzer.

Er bestaan ook 'reverse' trikes met 2 wielen vooraan en 1 achteraan zoals de Can-Am Spyder van BRP.

WetgevingBewerken

 
V8 ITM Monster trike

In Nederland is het sinds 01-07-2017 verplicht om een helm te dragen op een trike ook als er gordels zijn gemonteerd. De wet is aangepast omdat er veel onduidelijkheden waren.

Artikel 60 RVV90
  • De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, brommobielen zonder gesloten carrosserie, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen zonder gesloten carrosserie moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, zesde lid van de wet.
  • Het eerste lid geldt niet voor:
    1. de bestuurder en de passagiers van een snorfiets;
    2. de bestuurder en de achter hem zittende passagier van een brombakfiets;
    3. de bestuurder of de passagier van een door de Dienst Wegverkeer aangewezen type bromfiets, niet zijnde een brommobiel, of motorfiets van wie de zitplaats beschermd wordt door een veiligheidscel en voorzien is van een autogordel, mits van deze autogordel gebruik gemaakt wordt. Bij de aanwijzing kan onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurder en de passagiers ten aanzien van de gelding van het eerste lid. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld betreffende de eisen waaraan een type bromfiets of motorfiets moet voldoen om te kunnen worden aangewezen. Deze regels zien in elk geval op de eisen die gesteld worden aan de veiligheidscel en de autogordels;
    4. de bestuurders of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig zonder gesloten carrosserie van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van twee bevestigingspunten onder en één bevestigingspunt boven voor een autogordel overeenkomstig de typegoedkeuring van het voertuig zoals die gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en waarbij de autogordel voldoet aan artikel 5.6.47, derde en vierde lid, van de Regeling voertuigen of aan artikel 5.5.47, vierde en vijfde lid, van de Regeling voertuigen, mits van deze autogordel gebruik gemaakt wordt.


Uitleg

De wijziging van art 60 RVV90 d.d. 01-07-17 lost het probleem op dat de uitzonderingsmogelijkheid voor het dragen van een helm voor bestuurders van zonder gesloten carrosserie uitgevoerde brommobielen of driewielige motorvoertuigen, namelijk als zij een autogordel dragen, op een bepaald punt te rechtstreeks gekoppeld was aan voertuigeisen. Dit was in het kader van de handhaving van de verkeersregels niet te controleren en daarom is de eis in artikel 60, tweede lid, van het RVV 1990 nu zo geformuleerd dat de bevestigingspunten van de gordel moeten zijn aangebracht overeenkomstig de typegoedkeuring van het voertuig.

Indien bij een controle blijkt dat het voertuig is voorzien van autogordels, terwijl bij navraag bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) blijkt dat het voertuig is goedgekeurd zonder bevestigingspunten voor die gordel, dan is het voertuig onterecht van die gordels voorzien en moet de bestuurder een helm dragen.

In België is een helm ook verplicht.

Om een trike te besturen heeft men een rijbewijs B nodig. In Nederland wordt een trike ingeschreven als auto, in België als motor.

Sinds 19 januari 2013 vallen alle gemotoriseerde driewielers (zoals een trike of driewielige motorscooter) onder rijbewijscategorie A1 of A. Vóór die datum vielen deze voertuigen soms onder categorie B. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW is rijbewijs A1 vereist. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, rijbewijs A. Voor rijbewijzen die voor 19 januari 2013 zijn uitgereikt, verandert er niets.