Traktaat

formeel en systematisch geschreven discours over een bepaald onderwerp

Een traktaat is een verhandeling over een afgebakend onderwerp, meestal op het gebied van filosofie of religie.

Voorbeelden bewerken

Religieuze traktaten bewerken

Een bekend voorbeeld van religieuze traktaten zijn die van kerkvaders waarin zij de christelijke levensvisie verdedigden. In het Jodendom zijn bekende voorbeelden de onderdelen van de Talmoed die specifieke onderwerpen behandelen (zie Misjna).

Filosofische traktaten bewerken

Beroemde voorbeelden van filosofische traktaten zijn:

Recht bewerken

In het recht betekent traktaat een verdrag. Een traktaat kan worden gesloten tussen twee of meerdere staten maar ook volkenrechtelijke organisaties kunnen verdragspartij zijn. Een verdrag tussen een staat en de Heilige Stoel heet een concordaat. In Nederland worden traktaten in het in 1950 bij Koninklijk Besluit ingestelde Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden gepubliceerd.