Een concordaat is de algemene benaming voor een bilaterale overeenkomst die gesloten wordt tussen de Heilige Stoel (waarmee bedoeld wordt het centrale bestuur van de Katholieke Kerk, nl. de paus samen met de Curie) enerzijds en een bepaalde staat anderzijds waardoor hun wederzijdse betrekkingen inzake alle voor beide partijen belangrijke zaken geregeld wordt.

Ondertekening van het Concordaat met Servië (1914)

Vele landen, waaronder Frankrijk, Italië (cf. de zogenaamde Verdragen van Lateranen), Spanje, Polen en Oostenrijk, hebben een concordaat met de Heilige Stoel.

Belangrijke concordaten waren: