Hoofdmenu openen

Thomas (Thom) Holterman (1942) is een Nederlands rechtsgeleerde die zich als universitair hoofddocent (UHD) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam tot aan zijn (pre)pensioen op 1 januari 2003 vanuit anarchistische beginselen heeft beziggehouden met de paradoxale verhouding tussen anarchisme en recht en tevens met de vraag of, en zo ja in welke mate en op welke wijze, het anarchisme als maatschappelijke beweging en anarchisme als theorie (anarchistische theorieën) betekenis kunnen hebben voor recht en rechtsopvattingen. Wat de achtergrond van zijn denken over ‘anarchisme en recht’ aangaat heeft hij met name invloed ondergaan van de teksten van de libertaire juriste en maatschappijfilosofe Clara Meijer Wichmann (1885-1922) en van de opvattingen over recht van de Nederlandse rechtstheoreticus Jack ter Heide (1924-1988), hoogleraar Inleiding rechtswetenschap in de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij begin jaren zeventig rechten studeerde. Al in 1975 bracht hij hun beider ideeën met elkaar in verband; zie: Thom Holterman, Funktionele miljeutheorie van het recht, in De As nr. 17 (1975), thema ‘Misdaad / Straf / Klassejustitie’.

Hij was (ook) antimilitarist en heeft militaire dienst geweigerd; hij werd erkend als gewetensbezwaarde militaire dienst en in die hoedanigheid heeft hij vervangende dienst gedaan als leerling verpleger in een psychiatrische inrichting (de RPI, Eindhoven; van sept. 1962 tot sept. 1964).

Vanaf 1974 is hij vast medewerker aan het Anarchistische Tijdschrift "de AS". Ook schrijft hij artikelen en boekrecensies voor het maandblad De Vrijdenker van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. In zijn optiek hebben vrijdenken en anarchisme veel gemeen, samen te vatten in de leuze ni dieu ni maître (god noch autoriteit).

BibliografieBewerken