Technische Code inzake de beheersing van de emissie van stikstofoxiden door scheepsdieselmotoren

De Technische Code inzake de beheersing van de emissie van stikstofoxiden door scheepsdieselmotoren (Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines of NOx Technical Code 2008, NOx-code) is de MARPOL-standaard op het gebied van de uitstoot van stikstofoxiden door scheepsdieselmotoren. Met resolutie MEPC.177(58) werd op 10 oktober 2008 bepaald dat de code op 1 januari 2010 van kracht zou worden. Daarmee verving de code de eisen van MARPOL bijlage VI 1997 die van kracht werden op 19 mei 2005.

Technische Code inzake de beheersing van de emissie van stikstofoxiden door scheepsdieselmotoren
NOx Technical Code
Een Sulzer 9RTA76
Ondertekend 10 oktober 2008
In werking getreden 1 januari 2010
Geamendeerd 2012
Onderdeel van MARPOL bijlage VI - Voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging door schepen
Resoluties MEPC.177(58), MEPC.217(63), MEPC.251(66)
Oude resoluties MEPC.132(53)
Onderliggende certificaten Internationaal motorcertificaat betreffende voorkoming van luchtverontreiniging
Heeft vervangen NOx Technical Code
IMO-verdragen
IMO CONVENTION

Veiligheid
SOLAS · STCW · COLREG · FAL · LL · SAR · SUA · CSC · IMSO C · SFV · STCW-F · STP
Milieu
MARPOL · INTERVENTION · LC · OPRC · OPRC-HNS · AFS · BWM · HKC
Aansprakelijkheid en compensatie
CLC · FUND · NUCLEAR · PAL · LLMC · HNS · BUNKERS · WRC
Overige
TONNAGE · SALVAGE

IMO-codes
SOLAS

CI · IS · NOISE · IGF · FSS · FTP · A&I · LSA · GMDSS · ICS · IAMSAR · CSS · TDC · IMSBC · BLU · Graan · IMDG · BCH · IBC · IGC · INF · Reactor · ISM · HSC · RO · ESP · ISPS · Polar
MARPOL
RO · BCH · IBC · IGC · IMDG · NOx
STCW
STCW
LL
RO · TDC · IS
Diverse
FVS · Duiksystemen · MODU · OSV · SPS · CTU

Andere IMO-publicaties
SOLAS

GPSR · SMCP · NAVTEX

Portaal  Portaalicoon   Maritiem