Internationale Veiligheidscode voor schepen die gassen of andere brandstoffen met een laag vlampunt gebruiken

De Internationale Veiligheidscode voor schepen die gassen of andere brandstoffen met een laag vlampunt gebruiken (International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-Flashpoint Fuels of International Gas Fuel Code, IGF-code) is de SOLAS-standaard op het gebied van de bouw en uitrusting van schepen die gassen of andere brandstoffen met een laag vlampunt gebruiken, maar niet onder de IGC-code vallen.

Internationale Veiligheidscode voor schepen die gassen of andere brandstoffen met een laag vlampunt gebruiken
IGF
Ondertekend 11 juni 2015
In werking getreden 1 januari 2017
Onderdeel van SOLAS, hoofdstuk II-1 - Scheepsconstructie - sterkte, waterdichte indeling, stabiliteit, werktuigen en elektrische installaties
hoofdstuk II-2 - Scheepsconstructie - brandbescherming, branddetectie en brandbestrijding
Resoluties MSC.391(95)
Onderliggende certificaten Veiligheidscertificaat voor passagiersschepen of veiligheidscertificaat voor vrachtschepen
IMO-verdragen
IMO CONVENTION

Veiligheid
SOLAS · STCW · COLREG · FAL · LL · SAR · SUA · CSC · IMSO C · SFV · STCW-F · STP
Milieu
MARPOL · INTERVENTION · LC · OPRC · OPRC-HNS · AFS · BWM · HKC
Aansprakelijkheid en compensatie
CLC · FUND · NUCLEAR · PAL · LLMC · HNS · BUNKERS · WRC
Overige
TONNAGE · SALVAGE

IMO-codes
SOLAS

CI · IS · NOISE · IGF · FSS · FTP · A&I · LSA · GMDSS · ICS · IAMSAR · CSS · TDC · IMSBC · BLU · Graan · IMDG · BCH · IBC · IGC · INF · Reactor · ISM · HSC · RO · ESP · ISPS · Polar
MARPOL
RO · BCH · IBC · IGC · IMDG · NOx
STCW
STCW
LL
RO · TDC · IS
Diverse
FVS · Duiksystemen · MODU · OSV · SPS · CTU

Andere IMO-publicaties
SOLAS

GPSR · SMCP · NAVTEX

Portaal  Portaalicoon   Maritiem

Met resolutie MSC.391(95) werd op 11 juni 2015 bepaald dat de code op 1 januari 2017 in werking zou treden. De code volgde op het toenemende aantal schepen dat vooral gebruikmaakt van lng. Dit hangt samen met de eisen die gesteld worden aan de emissie van stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx). Voor die laatste geldt door aanpassingen aan bijlage VI van MARPOL dat de toegestane uitstoot per 1 januari 2020 daalde van 3,5% m/m naar 0,5% m/m.

De code legt via aanpassingen in STCW, zowel verdrag als code, ook eisen op aan de opleiding van de bemanning van deze schepen.