Scheepvaartcertificaten

Wikimedia-lijst

Scheepvaartcertificaten zijn conformiteitsverklaringen om aan te tonen dat een schip en bemanning na onderzoek voldoen aan de door de vlaggenstaat gestelde eisen op het gebied van veiligheid en milieu. De maritieme regelgeving van een vlaggenstaat is gebaseerd op de verdragen die onder de Internationale Maritieme Organisatie overeen zijn gekomen, als de vlaggenstaat deze tenminste geratificeerd heeft. De meeste certificaten hebben een beperkte geldigheidsduur waarna hernieuwd onderzoek nodig is om opnieuw een certificaat af te kunnen geven.

Eerste bladzijde van het certificaat van uitwatering van de Stena Britannica.

Certificaten worden afgegeven door de vlaggenstaat op basis van onderzoek (survey) dat wordt uitgevoerd door de scheepvaartinspectie van het betreffende land. Deel van dat onderzoek kan zijn gebaseerd op de vaststelling van een classificatiebureau of het schip aan de klasseregels voldoet door afgifte van een klassecertificaat. Deze private certificaten onderscheiden zich dus van de publiekrechtelijke certificaten van de vlaggenstaat. Waar voorheen alleen goedkope-vlaglanden het volledige onderzoek uitbesteden aan een klassebureau, gebeurt dit tegenwoordig ook steeds meer door kwaliteitsvlaggen, waardoor dit onderscheid minder duidelijk wordt.

De belangrijkste verdragen zijn SOLAS en MARPOL, die op hun beurt weer de nodige codes, resoluties en circulaires bevatten. De eerste gaat over de veiligheid, terwijl de tweede over het milieu gaat.

Certificaten en documentenBewerken

Alle schepen
Conformiteitsdocument Document of Compliance ISM-code, paragraaf 13 SOLAS 1974, reg. IX/4
Veiligheidsmanagementcertificaat Safety Management Certificate ISM, paragraaf 13 SOLAS 1974, reg. IX/4
Internationaal certificaat van uitwatering International Load Line Certificate Uitwateringsverdrag (LL), art. 7
Stabiliteitsboek Stability Booklet
Algemeen Intact Stability Booklet SOLAS 1974, regs. II-1/22 en II-1/25-8; 1988 LL protocol, reg. 10
Lekstabiliteit Damage control booklets SOLAS 1974, regs. II-1/23, 23-1, 25-8
Certificaat van deugdelijkheid Certificate of Seaworthiness:[1]
Hellingproef Inclination test
Zeebrief Certificate of Registry UNCLOS art. 91.2
Meetbrief International Tonnage Certificate Internationaal Verdrag voor de Scheepsmeting, art. 7
Klassecertificaten:
Romp, machine- en elektrische installaties
Internationaal certificaat ter voorkoming van verontreiniging door olie International Oil Pollution Prevention Certificate MARPOL 73/78, Annex I, reg. 5
Verklaring van minimum-bemanningssterkte Minimum Safe Manning Certificate SOLAS 1974 (1989 amdts.), reg. V/13(b)
Bemanningscertificaten Certificates for masters, officers or ratings STCW 1978 (1995 amdts.), art. VI, reg. I/2; STCW-code, sectie A-I/2
Oliejournaal Oil Record Book MARPOL 73/78, Annex I, reg. 20
Afvalbeheersplan Garbage Management Plan MARPOL 73/78, Annex V, reg. 9
Afvaljournaal Garbage Record Book MARPOL 73/78, Annex V, reg. 9
Sjorhandboek Cargo Securing Manual SOLAS 1974, regs. VI/5, VII/6; MSC/Circ.745
Passagiersschepen
Veiligheidscertificaat voor passagiersschepen Passenger Ship Safety Certificate SOLAS 1974, reg. I/12, met GMDSS amdts.; 1988 SOLAS Protocol, reg. I/12
Certificaat van vrijstelling Exemption Certificate SOLAS 1974, reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, reg. I/12
Special trade passenger ships STP, reg. 6
Special Trade Passenger Ships Space Certificate SSTP 73, rule 5
Search and rescue co-operation plan SOLAS 1974 (1995 Conference amdts), reg. V/15(c)
List of operational limitations SOLAS 1974 (1995 Conference amdts), reg. V/23
Decision support system for masters SOLAS 1974, reg. III/29
Vrachtschepen
Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen of: Cargo Ship Safety Certificate 1988 SOLAS Protocol, reg. I/12
Veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschepen Cargo Ship Safety Constrution Certificate SOLAS 1974, reg. I/12, met GMDSS amdts.; 1988 SOLAS Protocol, reg. I/12
Uitrustingscertificaat voor vrachtschepen Cargo Ship Safety Equipment Certificate SOLAS 1974, reg. I/12, met GMDSS amdts.; 1988 SOLAS Protocol, reg. I/12
Radioveiligheidscertificaat Cargo Ship Safety Radio Certificate SOLAS 1974, reg. I/12, met GMDSS amdts.; 1988 SOLAS Protocol, reg. I/12
Certificaat van vrijstelling Exemption Certificate SOLAS 1974, reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, reg. I/12
Internationaal conformiteitsdocument voor het vervoer van gevaarlijke stoffen Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods SOLAS 1974, reg. II-2/54.3
Stuwplan voor gevaarlijke stoffen Dangerous goods manifest or stowage plan SOLAS 1974, reg. VII/5(5); MARPOL 73/78, Annex III, reg. 4
Machtiging behorende bij graancode Document of authorization for the carriage of grain Graancode, sectie 3 SOLAS 1974, reg. VI/9
Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage CLC69, art. VII
Enhanced survey report file MARPOL 73/78, Annex I, reg. 13G; SOLAS 1974, reg. XI/2
Record of oil discharge monitoring and control system for the last ballast voyage MARPOL 73/78, Annex I, reg. 15(3)(a)
Bulk Carrier Booklet BLU SOLAS 1974 (1996 amdts), reg. VI/7
Vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk
Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging voor het vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (NLS Certificate) MARPOL 73/78 Annex II, regs. 12 and 12A
Ladingjournaal Cargo Record Book MARPOL 73/78, Annex II, reg. 9
P & A Manual (Procedures and Arrangements Manual) Resolutie MEPC.18(22), hoofdstuk 2; MARPOL 73/78, Annex II, regs. 5, 5A en 8
Scheepsnoodplan voor verontreiniging van de zee door schadelijke vloeistoffen Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid Substances MARPOL 73/78, Annex II, reg. 16
Chemicaliëntankers
Certificaat van geschiktheid voor het vervoer van gevaarlijke chemicaliën in bulk of: Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk BCH-code, sectie 1.6; resolutie MSC.18(58) sectie 1.6
Internationaal certificaat van geschiktheid voor het vervoer van gevaarlijke chemicaliën in bulk International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk IBC-code, sectie 1.5; resoluties MSC.16(58) en MEPC.40(29), sectie 1.5
Gastankers
Certificaat van geschiktheid voor het vervoer van vloeibaar gemaakte gassen in bulk of: Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk GC-code, sectie 1.6
Internationaal certificaat van geschiktheid voor het vervoer van vloeibaar gemaakte gassen in bulk International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk IGC-code, sectie 1.5; resolutie MSC.17(58), sectie 1.5
Hogesnelheidsschepen
Veiligheidscertificaat voor hogesnelheidsschepen High-Speed Craft Safety Certificate HSC-code paragraaf 1.8 SOLAS 1974, reg. X/3
Exploitatievergunning hogesnelheidsschepen Permit to Operate High-Speed Craft HSC-code, paragraaf 1.9
Vervoer splijtstof
Conformiteitsdocument INF-code International Certificate of Fitness for the Carriage of INF Cargo INF-code (resolutie MSC.88(71)), paragraaf 1.3 SOLAS 1974 (1999 amdts), reg. 16
Schepen voor bijzondere doeleinden
Veiligheidscertificaat voor schepen voor bijzondere doeleinden Special Purpose Ship Safety Certificate SPS-code Resolutie A.534(13) met MSC/Circ.739; SOLAS 1974, reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, reg. I/12
Offshore-ondersteuningsschepen
Certificate of Fitness for Offshore Support Vessels Resolutie A.673(16); MARPOL 73/78, Annex II, reg. 13(4)
Duikwerkzaamheden
Diving System Safety Certificate Veiligheidscode voor duiksystemen Resolutie A.536(13), sectie 1.6
Dynamisch ondersteunde schepen
DSC-bouw- en uitrustingscertificaat Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate DSC-code Resolutie A.373(X), sectie 1.6
Mobiele offshore-boorinstallatie
Veiligheidscertificaat voor verplaatsbare offshore booreenheden Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate MODU-code 1979 of 1989 Resolutie A.414(XI), sectie 1.6; resolutie A.649(16), sectie 1.6; resolutie A.649(16) met resolutie MSC.38(63), sectie 1.6
Geluidsniveau
Noise Survey Report NOISE-code Resolutie A.468(XII), sectie 4.3

OnderzoekBewerken

De beoordeling of een certificaat verleend kan worden, vindt plaats aan de hand van een onderzoek. Omdat er zo veel certificaten van de diverse verdragen en codes zijn, waren de onderzoeken dusdanig verspreid dat dit een aanslag werd op de inzetbaarheid van de schepen en inspecteurs. Hiertoe is de IMO gekomen met het geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering (Harmonised System of Survey and Certification, HSSC), dat op 3 februari 2000 in werking trad. Dit systeem harmoniseert het onderzoek en de certificering van SOLAS, het uitwateringsverdrag, MARPOL, IBC, BCH en IGC.

Voordat een schip in de vaart komt, vindt een eerste onderzoek plaats. Afhankelijk van het certificaat vindt daarna een jaarlijks, tussentijds of periodiek onderzoek plaats.

LiteratuurBewerken

NotenBewerken

  1. Niet alle landen vereisen een apart certificaat van deugdelijkheid, de afzonderlijke onderliggende certificaten zijn dan voldoende