Syncytium

Een syncytium is een cel met meer kernen of een weefsel of orgaan dat bestaat uit meerdere celkernen waartussen de celmembranen verdwenen zijn. In het geval dat er in eerste aanleg nog geen celmembranen gevormd zijn, spreekt men ook van coenocytium. Een grote groep van schimmels, de Dikaryomycota (de Ascomycota en de Basidiomycota) hebben in bepaalde cellen steeds twee celkernen.

VoorkomenBewerken

Syncytia worden bijvoorbeeld gevonden in dwarsgestreept spierweefsel, maar ook bij parasitaire dieren als Agnotozoa, het wit bietencystenaaltje en glassponzen.

Coenocytia worden gevonden bij enkele groepen van planten in bepaalde fasen van de ontwikkeling van gametangia (bij waterschimmels (Oomycota)) en van sporangia (bij verschillende naaktzadigen).