Met quorum (Latijn; letterlijk: van wie) wordt het minimumaantal personen of leden bedoeld dat aanwezig moet zijn om een stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen.

BelgiëBewerken

Federaal Parlement-quorumBewerken

Artikel 53 van de Grondwet stelt: "Geen van beide Kamers kan een besluit nemen indien niet de meerderheid van haar leden aanwezig is."

 • Grondwetswijzigingen en Bijzondere wetten (of Communautaire wetten)
  • Kamer: 100 leden en meerderheid aanwezig van beide taalgroepen
  • Senaat: 48 leden en meerderheid aanwezig van beide taalgroepen (tot 2014)
  • Senaat: 40 leden en meerderheid aanwezig van beide taalgroepen
 • Wetten
  • Kamer: 76 leden
  • Senaat: 36 leden (tot 2014)
  • Senaat: 31 leden

Opmerking: in de Senaat werden de senatoren van rechtswege (kinderen van de koning) niet meegerekend in het quorum.

Vlaams Parlement-quorumBewerken

 • Bijzondere decreten: 83 leden
 • Decreten: 63 leden

Opmerking: bij stemming van decreten die enkel gewestbevoegdheden omvatten hebben de 6 Brusselse parlementsleden geen stemrecht en tellen niet mee in het quorum. Bij stemmingen van decreten die gewest en gemeenschapsbevoegdheden omvatten worden er 2 stemmingen gedaan, met en zonder de 6 Brusselse parlementsleden, als er bij beide stemmingen een meerderheid ja stemt is het decreet aangenomen.

NederlandBewerken

Tweede Kamer-quorumBewerken

In de Tweede Kamer bedraagt het quorum de helft plus een van het aantal zitting hebbende Kamerleden. De voorzitter van de Kamer opent een vergadering pas als hij of zij er zeker van is dat meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is in het Kamergebouw, anders kan er geen geldige stemming worden uitgevoerd. Op 12 augustus 2020 zijn 33 kamerleden van de coalitie weggelopen uit de Tweede Kamer zodat geen quorum zou worden bereikt voor een hoofdelijke stemming over een motie van Tweede Kamerlid Geert Wilders voor het verhogen van het salaris van zorgmedewerkers.[1][2]

RechtspersoonBewerken

Bij een rechtspersoon met veel aandeelhouders of leden kan het behalen van het quorum problematisch zijn. Veel leden of aandeelhouders zullen immers niet op de oproep reageren en verstek laten gaan. Bij rechtspersonen kunnen leden soms machtigingen geven aan andere leden wanneer zij niet zelf bij de algemene ledenvergadering of algemene vergadering van aandeelhouders aanwezig kunnen of willen zijn, om zo alsnog het quorum te kunnen halen.

Wanneer het quorum niet gehaald wordt schrijft de wet of schrijven de statuten voor dat er een tweede vergadering moet worden bijeengeroepen. Deze vergadering heeft een lager of zelfs helemaal geen quorum, zodat het besluit alsnog geldig kan worden genomen.