Hoofdmenu openen

Staketsel

houten constructie aangelegd rond havengeul om verzanding tegen te gaan
Staketsel van Blankenberge

Een staketsel is een houten constructie die is aangelegd rond de havengeul van op het land tot een eind in zee. Op het einde in zee staan er vaak bakens voor de scheepvaart, zoals een lichtopstand. Staketsels als havenhoofd zorgen ervoor dat de vaargeul niet meteen verzandt en de haven toegankelijk blijft voor de schepen. Men kan aan de Belgische kust dergelijke staketsels vinden bij de haveningangen van Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge.

Artistieke impressie van het Oostends staketsel door de Belgische kunstschilderes Yasmina

In Nederland wordt het woord alleen gebruikt om een rij houten palen aan te duiden die in zee lopen. Een dergelijk in zee uitstekend wandelhoofd noemt men er een pier.