Staatsexamen

Een staatsexamen is een eindexamen in Nederland dat niet door een school georganiseerd wordt, maar door de overheid, gerepresenteerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs.

GebruikBewerken

Van deze examenvorm wordt gebruikgemaakt door een aantal groepen:

  • Scholen die geen examenbevoegdheid hebben
  • Individuen die niet verbonden zijn aan een school

Plaatsen en examineringBewerken

In het verleden vonden de staatsexamens jaarlijks plaats in verschillende steden, onder meer Schiedam, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Roosendaal en Arnhem. In tegenstelling tot de reguliere eindexamens bestaat de staatsexaminering van ieder vak uit een mondeling examen en een schriftelijk examen. Het diploma dat wordt verkregen door middel van een staatsexamen is gelijkwaardig aan een diploma van een regulier examen.

Er bestaan staatsexamens voor alle leerwegen van de middelbare school (vwo, havo en vmbo), voor Nederlands als tweede taal, alsmede voor een aantal richtingen in het hbo, zoals het staatsexamen docerend musicus dat een substituut kan zijn voor een conservatorium-examen.

Bekende personen die staatsexamen hebben gedaanBewerken

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken

https://www.duo.nl/particulier/staatsexamenkandidaat/