Middelbare school

historische benaming binnen het onderwijs aan leerlingen in Nederland en België

De middelbare school is een historische benaming binnen het onderwijs aan leerlingen in Nederland en België.

Nederland bewerken

Vroeger kende men in Nederland de middelbare school, waar middelbaar onderwijs aan leerlingen werd gegeven. Schooltypen waren onder meer: hbs, mms, gymnasium, lyceum. Sinds 1 augustus 1968 zijn deze vervangen door school voor voortgezet onderwijs, meestal in een scholengemeenschap. De benaming middelbare school leeft echter in het spraakgebruik nog voort als het over voortgezet onderwijs gaat. Net zoals men het nog vaak over scholen heeft, die in 1995 formeel instellingen zijn geworden. Het heeft ook verschillende niveaus, de volgorde is basis, kader, TL, havo, atheneum en gymnasium. Aan de hand van het diploma dat is gehaald op het niveau en de vakken waarin examen is gedaan, kan een vervolgstudie worden gekozen.

In 1999 is de Wet op het voortgezet onderwijs gewijzigd, waarbij onder meer schooltypen werden samengevoegd.

België bewerken

De historische benaming middelbare school werd in België in de 20e eeuw vervangen door secundair onderwijs, al wordt de benaming 'middelbare school' ook daar nog algemeen gehanteerd.