Sporenelement

Een sporenelement (ook spoorelement) is een chemisch gebonden element dat in de voeding van een organisme voor een goede groei en functie aanwezig moet zijn, maar slechts in zeer kleine hoeveelheden (microgrammen tot milligrammen). Grote hoeveelheden kunnen zelfs toxisch zijn.

Bij de mens zijn zink, koper, seleen, kobalt en jodium voorbeelden van sporenelementen.

Sporenelementen bij planten zijn de metalen ijzer, zink, koper, molybdeen, boor, mangaan en magnesium.

Vaak vormt een atoom van het sporenelement een essentieel onderdeel van een bepaald enzym (bijvoorbeeld een metaalion dat gecoördineerd zit in het actieve centrum).

Er is een zekere overlap met de term micronutriënt.

Zie ookBewerken