Hoofdmenu openen

Spoorlijn Düsseldorf-Reisholz - Düsseldorf-Derendorf

De spoorlijn Düsseldorf-Reisholz - Düsseldorf-Derendorf is een Duitse spoorlijn en is als spoorlijn 2411 onder beheer van DB Netze.

DB 2411
Düsseldorf-Reisholz - Düsseldorf-Derendorf
Spoorlijn Düsseldorf-Reisholz - Düsseldorf-Derendorf op de kaart
Totale lengte7,7 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorCöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft
Geopend1 december 1863
Gesloten
Lierenfeld - Derendorf: 31 december 1999
Huidige status
Reisholz - Lierenfeld: in gebruik
Lierenfeld - Derendorf: opgebroken
Geëlektrificeerd1962
Aantal sporen1
Baanvaksnelheid80 km/h
Beveiliging of treinbeïnvloedingIndusi
Treindienst doorDB
Traject
vSTR- DB 2650 van Köln Messe/Deutz
vSTR DB 2670 van Köln Hbf
dvÜSTldSTR industrieaansluiting
v-STRvÜSTl 30,6 aansluiting Düsseldorf-Reisholz
v-STRvSHST-STR Düsseldorf-Reisholz
dvSTRdDST 31,7 Düsseldorf-Reisholz Rn
dvSTRdABZg+l industrielijn Henkel
ddSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-Aru 46
v-SHI2rvSHST-STR Düsseldorf-Eller Süd
dKRZuvSTR+r-STRdSTR DB 2413 van Düsseldorf-Eller
vSTR+r-STRvÜSTo+rvSTR- 33,9 aansl. Berg, DB 2417 van aansl. Sturm
vSTRvSTRtdSTRad Güterzug-Tunnel Düsseldorf-Oberbilk 175m
evÜSTlvSTR-STRltdKRZd DB 2413 v. Düsseldorf Hbf
DB 2670 v. Duisburg Hbf
evSTRvSTRl-tdKRZd DB 2413 n. Düsseldorf Hbf
DB 2670 n. Duisburg Hbf
exdSTRxdABZglSTRqtdKRZd DB 2650 naar Hamm (Westf)
exvSTR2exvSTRc3tdSTRed
BSicon exvSTRc1.svg
exvSTRc1 +
BSicon exvSTR+4.svg
exvSTR+4 + v-SHI2+l
BSicon vSHI2r-.svg
vSHI2r- +
DB 2650 van Köln Messe/Deutz tot 1891
xmdKRZlumdKRZru Tram  705 
vexSTR-eABZgl DB 2650 naar Hamm (Westf) tot 1891
evTUNNEL2 Tunnel Mindener Straße 40m
evÜSTx
vexDST-eDST 36,5 Düsseldorf-Lierenfeld
exvÜSTrxl
veABZgr-exSTR DB 13 naar Düsseldorf-Rath opgebroken
mdKRZluxmdKRZru Tram  706 
v-STRexvSHI2gl-
dedKRZexdKRZexdABZql DB 2550, Kassel Hbf - Aachen Hbf tot 1891
mdKRZtxmdKRZt Stadtbahn  75 
mdKRZluxmdKRZru Tram  704 
vKRZu-xKRZu DB 2525, aansl. Linderhausen - Neuss Hbf
vKRZu-xKRZu DB 2550, Kassel Hbf - Aachen Hbf vanaf 1891
mdKRZluxmdKRZru Tram  708   709 
BSicon vSHI4+l-.svg
vSHI4+l- +
BSicon vSHI4r-.svg
vSHI4r- + exv-SHI2l
BSicon exvSHI2+r-.svg
exvSHI2+r- +
DB 2410 naar Düsseldorf-Derendorf
vSTR-BSicon .svgextdSTRad Güterzug-Tunnel Düsseldorf-Wehrhahn 150m
dSTRvSTR+l-dSTRqxtdKRZd DB 2650 van Köln Messe/Deutz
vSTRvSTR+l-xtdKRZd DB 2400 van Düsseldorf Hbf
vSTRvSTR-STR+lxtdKRZd DB 2670 van Köln Hbf
vSTRvSTRextdSTReexdSTR+l DB 2416 van Düsseldorf Hbf opgebroken
dBRÜCKE1rvSTRdBRÜCKE1lexvABZg+r-STR DB 2403 van aansluiting Dora opg.
vABZg+r-STRvSTRexvSTR aansl. Rethel, DB 2402 van aansl. Dora
mdKRZlumdKRZmumdKRZmumdKRZmuxmdKRZmuxmdKRZru Stadtbahn  71   72   73   83 
mdKRZlumdKRZmumdKRZmumdKRZmuxmdKRZmuxmdKRZru Tram  706 
vÜSTrvSHST-STRexvSTR Düsseldorf Zoo
dSTRldBRÜCKE1rdSTRdBRÜCKE1ldSHI2xl+rexdSHI2g+r
dedKRZedABZgrdSTRxvÜSTl DB 11 naar Düsseldorf-Rath opgebroken
dmdKRZlumdKRZmumdKRZmumdKRZmumdKRZru Tram  701 
v-STRvSHST-STRvDST 38,3 Düsseldorf-Derendorf
v-STRvSTRvSHI2g+l- DB 2650 naar Hamm (Westf)
v-STRvSTR DB 2400 naar Hagen Hbf
BSicon .svgvSTR DB 2670 naar Duisburg Hbf
BSicon .svgv-STR DB 2416 naar Düsseldorf-Unterrath

GeschiedenisBewerken

Het traject werd door de Cöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft geopend op 1 december 1863 als omleidingsroute voor goederentreinen om Düsseldorf Hauptbahnhof te vermijden. Ter hoogte van Düsseldorf-Derendorf vormde de lijn samen met spoorlijn Düsseldorf-Lierenfeld - Düsseldorf-Derendorf een dubbelsporige aansluiting. De spoorlijn Düsseldorf-Lierenfeld - Düsseldorf-Derendorf is nog steeds in gebruik, tussen Düsseldorf-Lierenfeld en Düsseldorf-Derendorf is de lijn Düsseldorf-Reisholz - Düsseldorf-Derendorf opgebroken.

TreindienstenBewerken

De lijn is alleen in gebruik voor goederenvervoer.

AansluitingenBewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Düsseldorf-Reisholz
DB 2650, spoorlijn tussen Keulen en Hamm
DB 2670, spoorlijn tussen Keulen en Duisburg
Düsseldorf-Lierenfeld
DB 13, spoorlijn tussen Düsseldorf-Rath en Düsseldorf-Lierenfeld
DB 2410, spoorlijn tussen Düsseldorf-Lierenfeld en Düsseldorf-Derendorf
DB 2417, spoorlijn tussen de aansluiting Sturm en Düsseldorf-Lierenfeld
Düsseldorf-Derendorf
DB 2403, spoorlijn tussen Düsseldorf-Derendorf en aansluiting Dora
DB 2410, spoorlijn tussen Düsseldorf-Lierenfeld en Düsseldorf-Derendorf
DB 2416, spoorlijn tussen Düsseldorf Hauptbahnhof en Düsseldorf-Unterrath

ElektrificatieBewerken

Het traject werd in 1962 geëlektrificeerd met een wisselspanning van 15.000 volt 16 2/3 Hz.

LiteratuurBewerken