Speciale functie

Binnen de wiskunde zijn er diverse speciale functies die veelal gedefinieerd zijn als de ontbrekende schakel in de oplossing van een bepaald analytisch vraagstuk. Dit vraagstuk vindt vaak zijn oorsprong in de techniek; om die reden is het van belang dat een technicus behalve de mathematische definitie van een dergelijke functie, ook concrete functiewaarden ter beschikking heeft. Daarom zijn vele speciale functies ook nauwkeurig getabelleerd (x versus f(x)).

De belangrijkste speciale functies zijn: