Resolutie 755 Veiligheidsraad Verenigde Naties - andere talen