Resolutie 793 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 793 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 30 november 1992. De resolutie verlengde de UNAVEM II-missie in Angola met twee maanden.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 793
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 30 november 1992
Nr. vergadering 3144
Code S/RES/793
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgeroorlog in Angola
Beslissing Verlengde de UNAVEM II-missie met twee maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1992
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk · Vlag van België België · Vlag van Kaapverdië Kaapverdië · Vlag van Ecuador (1900-2009) Ecuador · Vlag van Hongarije Hongarije · Vlag van India India · Vlag van Japan (1870–1999) Japan · Vlag van Marokko Marokko · Vlag van Venezuela 1930–1954 Venezuela · Vlag van Zimbabwe Zimbabwe
Angola op de wereldkaart.
Angola op de wereldkaart.

AchtergrondBewerken

  Zie Geschiedenis van Angola voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Nadat Angola in 1975 onafhankelijk was geworden van Portugal, keerden de verschillende onafhankelijkheidsbewegingen zich tegen elkaar om de macht. Onder meer Zuid-Afrika en Cuba bemoeiden zich in de burgeroorlog, tot ze zich in 1988 terugtrokken. De VN-missie UNAVEM I zag toe op het vertrek van de Cubanen. Een staakt-het-vuren volgde in 1990, en hiervoor werd de UNAVEM II-missie gestuurd. In 1991 werden akkoorden gesloten om democratische verkiezingen te houden die eveneens door UNAVEM II zouden worden waargenomen.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

 • Herinnert aan de resoluties 696, 747 en 785.
 • Neemt nota van secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghalis verdere rapport.
 • Bezorgd om de verslechterende politieke- en militaire situatie, de troepenbewegingen en de vijandelijkheden tussen 31 oktober en 1 november.
 • Steunt de Secretaris-Generaals inspanningen om de huidige crisis op te lossen.
 • Ontstemd doordat belangrijke delen van het Angolese Vredesakkoord nog niet werden uitgevoerd.
 • Blijft de uitspraak van de Speciale Vertegenwoordiger dat de verkiezingen over het algemeen vrij en eerlijk verliepen steunen en merkt op dat UNITA de uitslag aanvaard.
 • Bemerkt de Secretaris-Generaals intentie om de kosten van de vredesoperatie in de gaten te houden.
 1. Stemt in met de aanbeveling om het mandaat van UNAVEM II met twee maanden te verlengen tot 31 januari 1993.
 2. Doet een oproep aan alle landen die troepen en politie bijdragen om UNAVEM II zo snel mogelijk terug tot de gemandateerde sterkte te brengen.
 3. Verwelkomt de gezamenlijk verklaring van Angola en UNITA op 26 november.
 4. Eist dat de twee partijen het staakt-het-vuren respecteren, de militaire confrontaties stoppen en voor de nodige omstandigheden voor het vredesproces zorgen.
 5. Dringt erop aan dat de partijen hun toewijding aan het vredesakkoord tonen in verband met het ophouden van hun troepen en het verzamelen van hun wapens, demobilisatie en de vorming van een nationaal leger.
 6. Doet een oproep aan alle partijen om in dialoog te treden en een schema overeen te komen om het vredesakkoord uit te voeren.
 7. Bevestigt enige partij die niet wil deelnemen aan dergelijke dialoog, en zo het hele proces op de helling zet, verantwoordelijk te houden.
 8. Roept alle landen op niets te doen dat het vredesakkoord in gevaar kan brengen.
 9. Vraagt de secretaris-generaal tegen 31 januari 1993 opnieuw te rapporteren en langetermijnaabevelingen te doen over de verdere rol van de VN in het vredesproces.
 10. Besluit op de hoogte te blijven.

Verwante resolutiesBewerken