Somatische cel

De somatische cellen van een organisme zijn de cellen die niet tot de kiembaan (geslachtscellen en hun voorlopers) behoren.

Bij dieren zijn somatische cellen diploïd (of polyploïd), in tegenstelling tot de geslachtscellen (zaadcellen en eicellen), die maar één set chromosomen hebben (haploïd). Bij de bevruchting wordt de erfelijke informatie van mannelijke en vrouwelijke geslachtscel samengevoegd.

De erfelijke informatie in somatische cellen wordt bij geslachtelijke voortplanting niet aan de volgende generatie doorgegeven. Bij ongeslachtelijke voortplanting, zoals vegetatieve vermeerdering, wordt erfelijke informatie in somatische cellen wel doorgegeven.

Zie ookBewerken

Autosoom