Slag bij de Gaurusberg

De Slag bij de Gaurusberg was een veldslag tussen de Romeinen en de Samnieten in 342 v.Chr.. De slag was een succes voor de Romeinen, die werden aangevoerd door Marcus Valerius Corvus. Het was het meest opmerkelijke treffen in de Eerste Samnitische Oorlog, uitgevochten aan de voet van de Gaurusberg, nabij Cumae.

Slag bij de Gaurus berg
Onderdeel van de Eerste Samnitische Oorlog
Datum c. 342 v.Chr.
Locatie Monte Barbaro, nabij Cumae, Italië
Resultaat Romeinse overwinning
Strijdende partijen
Romeinse Republiek Samnieten
Leiders en commandanten
Valerius Corvus
Samnitische oorlogen

Gaurusberg · Caudijnse Passen · Lautulae · Bovianum · Camerinum · Sentinum · Aquilonia

Aangenomen wordt dat Carthago, een bondgenoot van Rome in die tijd, de overwinnaars feliciteerden en hun een gouden kroon voor de Tempel van Jupiter zond.

De geschiedschrijver Barthold Georg Niebuhr is van mening dat de Slag bij de berg Gaurus zeer belangrijk is geweest voor de groei van de Romeinse republiek.

Externe linkBewerken

  • A. Gilman, The Story of Rome from the Earliest Times to the End of the Republic, New York - Londen, 1885, p. 114.
Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische Oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw . Pictische oorlog van Stilicho . Rijnoversteek · Val van het West-Romeinse Rijk