Slag bij Aquilonia

veldslag in Italië

De Slag bij Aquilonia werd uitgevochten in 293 v.Chr. tussen de Romeinse Republiek, traditioneel onder leiding van een consul, genaamd L. Papirius of Sp. Carvilius (de juiste naam is niet bekend), en de Samnieten, een bergvolk in Centraal-Italië. Het gevecht vond plaats bij Aquilonia, een plaatsje in de regio Campanië, ten zuiden van de streek Latium, waar Rome gelegen is.

Slag bij Aquilonia
Onderdeel van de Derde Samnitische Oorlog
Datum 293 v.Chr.
Locatie Aquilonia in Samnium, Italië
Resultaat Romeinse overwinning
Strijdende partijen
Romeinse Republiek Samnieten
Samnitische oorlogen

Gaurusberg · Caudijnse Passen · Lautulae · Bovianum · Camerinum · Sentinum · Aquilonia

De slag resulteerde in een overwinning voor de Romeinen, en daarmee kwam een einde aan de Derde Samnitische Oorlog.

Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische Oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw . Pictische oorlog van Stilicho . Rijnoversteek · Val van het West-Romeinse Rijk