Silaan

chemische verbinding

Silaan is een siliciumverbinding met als brutoformule SiH4. Het is een kleurloos gas met een onaangename geur, dat onoplosbaar is in water. Het gas is uiterst ontvlambaar en pyrofoor. Het ontbrandt bijgevolg spontaan wanneer het in aanraking met lucht komt:

Silaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van silaan
Algemeen
Molecuulformule SiH4
IUPAC-naam silaan
Andere namen siliciumtetrahydride, monosilaan, silicaan
Molmassa 32,11726 g/mol
CAS-nummer 7803-62-5
Beschrijving Kleurloos gas
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouder
Gevaar
H-zinnen H220 - H280
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P377 - P381 - P403
Opslag Brandveilig en gescheiden van oxiderende stoffen.
VN-nummer 2203
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,35 g/cm³
Smeltpunt −185 °C
Kookpunt −112 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 21 °C
Onoplosbaar in water
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment 0 D
Thermodynamische eigenschappen
ΔfGog −1615 kJ/mol
ΔfHog 283 kJ/mol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Silaan is het meest eenvoudige uit de stofklasse der silanen en kan beschouwd worden als het siliciumanaloog van methaan.

SyntheseBewerken

Silaan wordt in laboratoria meestal bereid uit een reactie van magnesiumsilicide en zoutzuur.

Industrieel wordt silaan bereid door eerst silicium te laten reageren met zoutzuur, zodat trichloorsilaan wordt verkregen:

 

Vervolgens wordt trichloorsilaan verwarmd in een katalytisch bad en ontstaan silaan en siliciumtetrachloride:

 

ToepassingenBewerken

Silaan wordt onder andere toegepast bij het etsen van dragers voor DNA-chips (DNA-microarray), bij het aanbrengen van glasvezels op een polymere drager en ter bescherming van metselwerk.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof kan spontaan ontbranden bij contact met lucht. De stof ontleedt bij verhitting of bij verbranding, met vorming van silicium en waterstof, die brand- en ontploffingsgevaar veroorzaken. Silaan is een sterk reductiemiddel en reageert met oxiderende stoffen. De stof reageert traag met water (hydrolyseert), met kaliumhydroxide en halogenen.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Snelle verdamping van de vloeistof kan bevriezing veroorzaken.

Externe linksBewerken