Sijpe

rivier in Nederland

De Sijpe, Zijpe of Siep is een voormalige veenrivier in het Oldambt op de grens met Fivelingo, die ontsprong in het de venen rond het toenmalige Sappemeer. De rivier is later gekanaliseerd als Siepkanaal of Siepsloot, die via het Grootmaar en het Hondshalstermaar in verbinding stond met het Termunterzijldiep. De Syp wordt in 1503 voor het eerst vermeld.

Het watertoponiem (hydroniem) Sijpe kwam in Oost-Groningen vaker voor, onder andere bij Nansum en Westerlee en in het hoogveen rond het Hoetmansmeer. Een document uit 1391 noemt de Letze off die Zyp ... gelegen tusschen die Westerlee ende de Medum en dat Revier off Zypen, gelegen tusschen Meden ende Muntendam. Een kaart uit 1648 spreekt ook over de Muntendamster Sijpe en de Drosten Sijpe als ontginningsgreppels rond het voormalige Sappemeer.