Rochet (koorhemd)

koorhemd
Deel van de serie over
kerkelijk gerei

waaronder paramenten
en liturgisch vaatwerk

Monstrans
gebruikt in de liturgie

Liturgisch vaatwerk
Vasa sacra
Miskelk · Pateen
Kelklepeltje
Ciborie · Monstrans
Pyxis · Custodiale

Vasa non sacra
Ampullen · Wijwatervat
Olievaatje
Wierookvat · Ablutievat

Paramenten
Amict · Albe · Baarkleed · Cingel
Tuniek · Dalmatiek · Fanon
Kazuifel · Manipel · Stola
Gremiale · Benedictievelum
Mijter

Koorkledij
Rochet · Superplie
Koorkap · Cappa magna
Kovel

Kelkgerei
Bursa · Kelkvelum
Ciborievelum

Kerklinnen
Corporale · Kelkdoekje
Lavabodoekje · Palla
Altaardwaal

Kerkinterieur
Altaar · Ambo
Biechtstoel · Communiebank
Doksaal · Doopvont
Faldistorium
Godslamp · Hoogaltaar
Heilig Kruisaltaar
Katheder · Preekstoel
Sedilia
Tabernakel · Volksaltaar

Liturgische boeken
Altaarmissaal
Benedictionale · Brevier
Evangeliarium · Evangelistarium
Graduale · Kyriale
Lectionarium
Psalter · Rituaal
Sacramentarium · Volksmissaal

Overige
Flambouw · Processiekruis
Altaargong · Altaarschel · Sanctusbel
Wijwaterkwast · Scheepje
Doopschelp · Lessenaar
Thabor · Antependium
Paaskaars · Adventskrans

Een rochet, ook wel roket genoemd in Vlaanderen, is een wit koorhemd tot op de knieën dat voorbehouden is voor bisschoppen, abten en andere prelaten. Deze koorkledij wordt over de soutane gedragen. Het verschilt van de superplie door de gesloten nauwe mouwen en de fijnere afwerking. Het is een waardigheidsgewaad dat geen liturgische functie heeft.

Kanunniken in koorkledij met rochet

In Vlaanderen is het gebruikelijk het koorhemd te plisseren. Vroeger droegen veel geestelijken kostbare kant die uit de eigen streek kwam. Zo worden in Brugse sacristieën veel fraaie stukken oude kloskant bewaard, die niet meer gebruikt worden. Enkel kanunniken dragen nog weleens hun oude koorkledij, waarbij ook de mouwen afgezet zijn met een strook kant. De meeste Vlaamse rochetten zijn unieke stukken die op maat werden gemaakt. De kant werd voor een rochet speciaal met een religieus patroon ontworpen. De lengte van de kant varieert tussen de 275 en 375 cm. Het onderhouden van deze stukken gebeurde altijd in kloosters, waar zusters de 'kapellen'-was deden; in deze was werd enkel wit kerklinnen en kant gewassen en gebleekt. Profaan textiel werd elders gewassen, door particulieren.

In Nederland worden koorhemden gedragen die duidelijk aan de Vlaamse verwant zijn, maar deze zijn over het algemeen veel soberder en gestandaardiseerd.

Zie ookBewerken