Ridderorden in Hessen

Wikimedia-lijst
Portal.svg Portaal Ridderorden

Er zijn diverse staten en staatjes geweest op het huidige grondgebied van de Duitse deelstaat Hessen. Een aantal van deze landen stichtte ook eigen ridderorden en deze worden in dit artikel behandeld.

Een aantal van de Hessische staten en staatjes bezat geen eigen ridderorden. Het gaat om (onder andere):


  • Bingen

Al deze gebieden werden deel van Keurhessen en Hessen-Darmstadt. Andere staatjes bezaten wel ridderorden. Wij noemen:

Een bijzonder geval was de "Reichsunmittelbare" burcht Spielberg. Voor de adellijke bezetting heeft Keizer Jozef II van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie een Orde, de Orde van de Heilige Jozef gesticht.Toen het Rijk in 1806 werd opgeheven kwam de burcht aan Hessen en raakte de Orde van de Heilige Jozef in vergetelheid

Ook het door Napoleon geschapen koninkrijk Westfalen lag gedeeltelijk op Hessisch grondgebied. Het bezat een enkele ridderorde, de

De twee grootste Hessische staten in het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie waren Keurhessen en Hessen-Darmstadt.

De ridderorden van het Keurvorstendom HessenBewerken

"Keurhessen" bezat als Landgraafschap voor 1803 en als Keurvorstendom na die datum een aantal ridderorden. Op 1 augustus 1866 werd Keurhessen door Pruisen geannexeerd. De ridderorden werden op 3 oktober 1866 tot Pruisische Orden verklaard en op 27 augustus 1875 afgeschaft. Dit besluit en het uitsterven van de Keurhessische linie maakte het de Groothertog van Hessen op 8 juni 1876 mogelijk om de Huisorde van de Gouden Leeuw als "Groothertogelijk Hessische Gouden Leeuwenorde" (Duits: Großherzoglich Hessischer Goldener Löwenorden) tot een Hessische Huisorde te maken.

Ridderorden van het Groothertogdom HessenBewerken

In 1918 werd het Groothertogdom als "Volksstaat Hessen". Deze deelstaat bezat geen Ridderorde. Ook de in 1945 ontstane opvolger "Großhessen" stelde geen Ridderorde in. In 1946 ontstond het "Land" Hessen, een deelstaat van de Bondsrepubliek. De regering van Hessen stelde in 1989 de

in als onderscheiding voor verdienstelijke burgers. Er is ook een erekruis voor de Hessische brandweer in drie klassen.